XIX MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - BARWY MAŁOPOLSKI

Barbara Bejnar – Olsztyn – POLSKA;  Stanisław Białogłowicz  –  Rzeszów – POLSKA;  Halina Budziszewska  – Siedlce – POLSKA;  Stanisław Cholewa  – Kraków – POLSKA;  Barbara Chorążek  – Miechów – POLSKA;  Grzegorz Chorążek  – Kielce – POLSKA;  Sergo Gogoladze  – Batumi – GRUZJA;  Helena Jacyno – Przemyśl – POLSKA;  Galaktion Meskhi  – Batumi – GRUZJA;  Krzysztof Kolarz  – Kraków – POLSKA;  Marcin Kołpa  – Olsztyn – POLSKA;  Adam Kunikowski  – Otrębusy – POLSKA;  Krystyna Olchawa  – Miechów – POLSKA;  Paweł Olchawa  – Miechów – POLSKA;  Jacek Pasieczny  – Kraków – POLSKA;  Jerzy Piątkowski – Miechów – POLSKA;  Georgij Safronow – Katowice – POLSKA;  Shukr Saeed  – Erbil – KURDYSTAN;  Gabriela Trynkler  – Gdańsk – POLSKA;  Antoni Wróblewski  – Siedlce – POLSKA;  Beata Zalot  –  Nowy Targ  –  POLSKA; 

 

To już XIX edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Małopolski”, zorganizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. W dniach od 30 lipca do 11 sierpnia artyści zagraniczni z Gruzji, Kurdystanu i Rosji, a także z Polski tworzyli własne, indywidualne dzieła, ale też spotykali się niemal codziennie w miechowskim Domu Pracy Twórczej mieszczącym się w Rynku, gdzie odbywały się wieczory autorskie. Polskę reprezentowali artyści z Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Nowego Targu, Olsztyna, Rzeszowa, Siedlec, Warszawy i z Miechowa.

Prof. Stanisław Białogłowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczestnik wielu miechowskich plenerów, napisał kilka lat wcześniej tekst, który wciąż jest aktualny: Plenery malarskie dają artystom szanse nie tylko do konfrontacji własnych dokonań artystycznych, wymiany poglądów, wzajemnego poznania, ale co najcenniejsze, pozwalają na zebranie bogatego materiału twórczego o różnorodnych wątkach pod względem tematycznym, treści przesłania i środków wyrazu. Na plenerach powstają nie tylko obrazy przedstawiające piękno krajobrazu pełne światła, subtelne i o niezwykłej wrażliwości, ale również abstrakcyjne, na wskroś oryginalne i przestrzenne, głęboko osobiste, a jednocześnie uniwersalne. Są nasycone klimatem zamyślenia nad historią tej ziemi i tęsknoty, wręcz czegoś nieuchwytnego, czegoś co ukazane w twórczych dokonaniach przykuwa uwagę widza i skłania do kontemplacji.

 

 

Dobrym duchem miechowskich plenerów już od kilku lat jest profesor Wincenty Kućma – Honorowy Obywatel Miechowa, autor pomnika Macieja Miechowity. Tym razem jednak artysta był obecny wśród uczestników pleneru tylko wirtualnie, poprzez prezentację filmu dokumentalnego pt. Czas refleksji. Bardzo gorące lato sprawiło, że profesor nie zdecydował się opuścić swojego mieszkania i pracowni w Krakowie. Ale Wincenty Kućma ma w Miechowie swoją stałą Galerię „Pod Witrażem”, w której prezentowane są jego rysunki, grafiki, reliefy i rzeźby oraz witraż Światło w cieniu. Dzięki temu wszyscy artyści mogli mieć żywy kontakt z jego dziełami.

 


Wincenty Kućma – Kraków – POLSKA

HONOROWY OBYWATEL MIECHOWA

Wincenty Kućma urodził się 25 maja 1935 w Zbelutce na kielecczyźnie. Polski rzeźbiarz, medalier, rysownik, projektant wnętrz, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. W. Ślędzińskiej otrzymał w 1962 roku.
W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą monumentalną, małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace wystawiał na 20 wystawach indywidualnych, 75 wystawach zbiorowych w kraju, oraz w 53 wystawach za granicą.
Wiele jego dzieł znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu konkursów rzeźbiarsko – architektonicznych. Zdobył około 50 nagród i wyróżnień, w tym Nagroda Miasta Krakowa, nagroda l stopnia Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda "Rzeźba roku": 67, 73, 77 II nagroda Biennale w Barcelonie, nagroda II st. Ministerstwa Obrony Narodowej, nagroda II st. Ministerstwa Budownictwa. Laureat nagrody l st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (1999).
Jego dzieła o tematyce sakralnej znajdują się m.in. w Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Krościenku, Iwoniczu Zdroju, Toruniu, Irkucku, Sachalinie, Sandomierzu, Pasierbcu, Zawierciu i wielu innych miejscowościach na terenie Polski.

W Miechowie zrealizował pomnik Macieja Miechowity oraz witraż "Światło w cieniu". W 2017 roku utworzono w Miechowie jego Galerię autorską "Pod witrażem", która mieści się w Domu Pracy Twórczej.

więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Ku%C4%87ma

Barbara Bejnar – Olsztyn – POLSKA

Barbara Bejnar urodziła się, pracuje i mieszka w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim. Ukończyła Studium Konserwacji Wyrobów Artystycznych i Dzieł Sztuki w Państwowym Studium Plastycznym w Tarnowie oraz kierunek socjologii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Od 1986 roku prowadzi własną pracownię konserwacji dzieł sztuki. Uprawia również twórczość malarską w technikach: malarstwo olejne i pastelowe.

Stanisław Białogłowicz – Rzeszów – POLSKA

Urodził się w 1947 r. w Dukli. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1973 roku w pracowni profesora Wacława Taranczewskiego.
Praca zawodowa: od 1973 roku samodzielna praca twórcza i pedagogiczna w szkolnictwie artystycznym, od 1996 r. pracownik naukowy WSP Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 1997–2003 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Wychowania Plastycznego ds. dydaktycznych. Obecnie jest profesorem zwyczajnym, prowadzi autorską pracownię malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Działalność artystyczna: Uprawia twórczość artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego, monumentalnego i rysunku. W dorobku artystycznym ma ponad 80 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest recenzentem jedenastu programów i podręczników szkolnych z zakresu sztuki. Laureat wielu nagród i wyróżnień artystycznych na wystawach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych a także nagród rektorskich i stypendiów Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autor czterech realizacji sakralnych, m.in. w kościele św. Jakuba i Agnieszki w Nysie oraz w kościele parafialnym Loburg Ostbewern w Niemczech. Twórczość artystyczna publikowana była w licznych wydawnictwach i opracowaniach w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych, muzeach i galeriach polskich i zagranicznych

Halina Budziszewska – Siedlce – POLSKA

HALINA BUDZISZEWSKA urodziła się w Bronisławowie Małym na Lubelszczyźnie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku mieszka i pracuje w Siedlcach. Przez wiele lat kierowała siedleckim Biurem Wystaw Artystycznych. Obecnie jest kustoszem w dziale sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach gdzie zajmuje się organizacją wystaw, opiekuje się kolekcjami autorskimi, opracowuje zbiory, gromadzi dokumentację twórczości artystów siedleckich, prowadzi lekcje muzealne, utrzymuje kontakty z licznymi środowiskami artystycznymi. Uprawia malarstwo olejne i akwarelowe. Swoich tematów artystka szuka bardzo blisko - za oknem, w ogrodzie czy na polu tuż za miastem. Uznanie przyniosły jej kompozycje z motywami strachów na wróble.

Uczestniczyła w wielu wystawach i plenerach o różnym zasięgu. Prezentowała swoje prace w Polsce, Grecji, Kanadzie, Macedonii, Niemczech, Rosji i Słowacji.
Za działalność twórczą oraz popularyzację sztuki została uhonorowana Nagrodą Siedleckiego Towarzystwa Naukowego – Złoty Jacek – 2007 r. i Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce – Wawrzyn Siedlecki – 2012 r.

Stanisław Cholewa – Kraków – POLSKA

Urodził się w 1973 roku w Bochni. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni serigrafii prof. Wojciecha Krzywobłockiego oraz na Wydziale Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni linorytu adiunkta Jana Bujnowskiego w Akademii Pedagogicznej w roku 2001. Stopień doktora uzyskał w 2009 roku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Instytucie Grafiki i Wzornictwa. Członek Krakowskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor siedmiu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Przeważnie tworzy cykle, z których dotychczas zrealizował: Zdarzenia, Sytuacje, Tu i gdzie indziej, Maszyny. W pierwszych trzech cyklach motywem przewodnim jego twórczości jest człowiek uwikłany w codzienność, interpretowany w sposób groteskowy z odrobiną zamierzonej deformacji. W cyklu Maszyny eksperymentalnie wykorzystuje nietrwałą papierową matrycę na bazie wydruku kserograficznego, łącząc ją z klasycznymi metodami powielania obrazu graficznego. Jego pierwsze grafiki cechował dokumentacyjno-opisowy charakter. Z biegiem czasu artysta dokonuje ingerencji w sposobie i formie graficznego obrazowania. Powstają grafiki wielkoformatowe z użyciem koloru. Zastane, monumentalne maszyny-obiekty, a czasem ich fragmenty, pozbawione zostają zbędnego otoczenia. Umiejscowione w wyimaginowanej przestrzeni eksponują osobliwe formy, wynikające z funkcji ich użyteczności.

Barbara Chorążek – Miechów – POLSKA

Barbara Chorążek studiowała w pracowni malarstwa prof. M. Jarzemskiego w Instytucie Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2002 roku. Ważniejsze wystawy zbiorowe to: 2004 – Ogólnopolski Konkurs „Obraz Roku 2004” w Muzeum im. X. Dunikowskiego (Pałac Królikarnia w Warszawie); 2005 – Ogólnopolskie Triennale Malarstwa Młodych w Galerii ASP we Wrocławiu; 2005 – prezentacja wystawy pokonkursowej im. Mariana Michalika w Instytucie Polskim w Sztokholmie; 2012 – wystawa pokonkursowa „Obraz w stylu malarstwa XIX-wiecznego” (laureatka I miejsca) zorganizowana przez BWA „U Jaksy” w Miechowie; 2012 – „Małopolskie klimaty malarskie” w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli; 2013 – „Miniatura malarska” w Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.

Grzegorz Chorążek – Kielce – POLSKA

Grzegorz Chorążek uprawia grafika warsztatową i użytkową, reklamę, rysunek, malarstwo, oraz fotografię. Jest magistrem sztuki - studiował w Instytucie Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych, uczestniczy w wystawach zbiorowych i międzynarodowych plenerach malarskich.

Sergo Gogoladze – Batumi – GRUZJA

Sergo Gogoladze urodził się w 1961 roku w Batumi.
Dzieciństwo spędził w Batumi, gdzie ukończył ośmioletnią szkołę podstawową, a następnie w latach 1976-1979 kontynuował naukę w Art College N. Kandelaki, gdzie studiował malarstwo i pedagogikę. Następnie w latach 1984-1990 studiował w Tbilisi na State Academy of Arts na Wydziale Grafiki. Od 1999 roku jest członkiem Związku Artystów Gruzińskich.
Jego praca zawodowa:
22.03.1983 do 1983.10.19 – Pionerski Park – praca artystyczno-dydaktyczna z młodzieżą
20.12.1983 do 1984.09.19 – Studio reklamy w Kombinacie Sztuki
01.11.1991 do 1992.12.01 – Artystyczne Eksperymentalne Studia dla Artystów w Batumi
od 1999 - Instytut Sztuki im. M. Abashidze
od 2006 roku – Uniwersytet Rustaveli – Wydział Sztuki.
od 2009 roku – profesor na Uniwersytecie Sztuki w Batumi

Zorganizował kilka wystaw indywidualnych w Batumi w Ajara Muzeum Sztuki oraz w Kawiarni literackiej „Batumi”.
Każdego roku czynnie uczestniczy w co najmniej dziesięciu wystawach zbiorowych – gruzińskich, międzynarodowych i zagranicznych.
Prace artysty znajdują się w muzeach sztuki i zbiorach prywatnych w: Gruzji, Turcji, Rosi, Anglii i w Polsce.
W Polsce artysta jest po raz drugi. Pierwszy raz uczestniczył w Plenerze Malarskim „Gruzja i przyjaciele” w Łebie w 2012 roku, który zaowocował kilkoma wystawami prezentowanymi w Łebie i w Warszawie.

Marek Hołda – Miechów – POLSKA

Marek Hołda urodził się 25 kwietnia 1956 roku. Mieszka i maluje w Miechowie. Preferuje tradycyjne malarstwo sztalugowe. Najczęstszymi motywami jego prac są: architektura i scenki rodzajowe z Miechowszczyzny. Maluje zarówno pejzaże, jak i sceny batalistyczne.

Jednak największą jego fascynacją są konie - te ożywające dzięki wyobraźni Artysty w tworzonych obrazach i te istniejące naprawdę. Wielki miłośnik koni i jeździectwa - jest też związany z końmi zawodowo jako instruktor jeździectwa w Stadninie Koni w Udorzu. Marek Hołda jest twórcą utalentowanym i niezwykle pracowitym. Ma na swoim koncie imponujący dorobek - ponad tysiąc płócien.

Rozpoczynał karierę pod kierunkiem swego przyjaciela - malarza Romana Breitenwalda. Stale doskonali swój warsztat artystyczny, uzupełniając go rzetelną wiedzą historyczną - studiami nad kulturą materialną danej epoki, bronią, mundurem, obyczajowością. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych plenerach malarskich.

Helena Jacyno – Przemyśl – POLSKA

Helena Jacyno ukończyła ASP we Lwowie w 1995 roku, dyplom w pracowni ceramiki artystycznej (prof. Taras Janko). Od 2007 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współpracuje z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie (plakat, projekt, realizacj a scenografii do spektaklu ''BABCIA I WNUCZEK-NOC CUDÓW'' Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W 2011 otrzymała Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla na zrealizowanie wstawy fotograficzno–malarskiej pt. „Przemyśl”. W 2013 otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Artystka zrealizowała ponad 30 wystaw indywidualnych. Prezentowała swoje prace na licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Uprawia malarstwo sztalugowe, witraż, grafikę, rysunek, wycinankę artystyczną, ceramikę, malarstwo na szkle, batik. Swój dorobek artystyczny prezentuje m.inn.: w Galerii „U Jaksy”, gdzie pokazywała obrazy olejne, będące plonem plenerów, w których uczestniczyła oraz rysunki, kolaże, wycinanki, oleje, pastele, obrazy tworzone mieszanymi technikami, słowem cały bogaty przegląd artystycznych poszukiwań malarki.

Krzysztof Kolarz – Kraków – POLSKA

Krzysztof Kolarz urodził się w Bochni w 1983 roku, ale dzieciństwo aż do ukończenia szkoły podstawowej spędził w Miechowie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2009 roku uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa prof. K. Wachowiaka. W roku 2001 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w latach 2003–2006 Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”, natomiast w latach 2006–2007 Fundacji im. Jana Pawła II. Głównym nurtem jego twórczości jest portret, od czystego realizmu wyrażającego zewnętrzną obserwację modela do psychologicznego, ukazującego wewnętrzną ekspresję: cierpienie, ból, tęsknotę. Niepowtarzalność jego prac wynika głównie ze sposobu widzenia człowieka, w którym artysta odnajduje niebanalne piękno. Jego prace cechuje duża wrażliwość i dojrzałość emocjonalnego spostrzegania oraz warsztatowa sprawność. Prace K. Kolarza cechuje wnikliwa obserwacja wewnętrznego, duchowego piękna portretowanych osób i umiejętność wyrażania zaobserwowanej prawdy.

Latem 2016 wziął udział w programie "Artist in residence Programme" w Hallein w Austrii, a w 2017 roku zrealizował indywidualną wystawę Ausstellungseröffnung Krzysztof Kolarz na zaproszenie Galerie Schloss Wiespach, również w Austrii.

Marcin Kołpa – Olsztyn – POLSKA

Marcin Kołpa urodził się w 1965 roku w Olsztynie. W 1989 roku uzyskał dyplom w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1995 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu. Mieszka i pracuje w Olsztynie. Uprawia malarstwo i rysunek. Pracuje w Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych. Uczestniczy w wystawach zbiorowych i międzynarodowych plenerach malarskich.

Adam Kunikowski – Otrębusy – POLSKA

Artysta malarz, urodzony w 1950 r. w Warszawie; członek ZPAMiG. Uprawia głównie malarstwo sztalugowe. Najchętniej podejmuje temat pięknego krajobrazu, martwej natury, scen rodzajowych
i batalistycznych.

Twórczość Adama Kunikowskiego jest silnie osadzona w tradycji polskiego malarstwa pejzażowego. Rozlewiska, bezkresne łąki, zakola rzeczne, zapomniane wsie i opuszczone wiatraki uzewnętrzniają ludzką tęsknotę za pięknem natury, która dla tego artysty zawsze była źródłem inspiracji i tematem malarskich dywagacji. Pejzaż polski przede wszystkim, ale i architektura miejska, martwa natura, sceny rodzajowe oraz tematy marynistyczne zajmują w twórczości Adama Kunikowskiego istotną pozycję. Autor wybiera tematy współczesne, bliższe własnemu doświadczeniu. Daje mu to większą możliwość osobistej malarskiej wypowiedzi. Uchwycone krajobrazy stara się przedstawiać w sposób komunikatywny, pragnąc wydobyć elementy piękna
i harmonii, a także oddać klimat danego miejsca.

Kameralne pejzaże Adama Kunikowskiego malowane "światłem" ukazują ogromną wrażliwość kolorystyczną autora a także łatwość operowania gamą chłodną i ciepłą. Potrafi on z dużym wyczuciem osiągnąć jedność formy i treści. Artysta, używając pastelowych barw, swobodnie operuje kolorem, płaszczyzną i fakturą, wykorzystując przy tym walory swojego bardzo indywidualnego stylu.

Adam Kunikowski prezentował swoje prace w ponad 200 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Francja, Japonia, Włochy).

Galaktion Meskhi – Batumi – GRUZJA

Meskhi Galaktion urodził się w 1967r. W latach 1988 – 1992 studiował w Państwowej Akademii Sztuki w Tbilisi na Wydziale Projektowania Mebli. Uprawia malarstwo w technice olejnej i akwareli.

Krystyna Olchawa – Miechów – POLSKA

Krystyna Olchawa urodziła się w Sowlinach (obecnie Limanowa). Szkołę Podstawową ukończyła w Młynnem w powiecie limanowskim. Po jej ukończeniu rozpoczęła edukację artystyczną:
1966-1971 – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu – Wydział Tkaniny Artystycznej
1973-1974 – Marketing w handlu zagranicznym – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie
1977-1978 – Studium Kulturalno-Oświatowe – Pałac Pod Baranami w Krakowie
1978-1982 – Państwowa Szkoła Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku - Wydział Edukacji Plastycznej i Anek z Malarstwa. Dyplom na tejże uczelni uzyskała w 1984 roku.

W 1985 roku powołała do życia Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" w Miechowie (gdzie mieszka od 1972 r.) Od początku istnienia tej instytucji jest jej szefem - najpierw jako kierownik, a od 2008 r. (po usamodzielnieniu się instytucji) pełni funkcję dyrektora. Kurator Międzynarodowych Plenerów Malarskich "Barwy Małopolski" organizowanych corocznie od 2000 r. w Miechowie. Organizator międzynarodowej wędrującej wystawy "Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II, która była prezentowana w 17 polskich miastach oraz w trzech miastach włoskich. W 2011 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uprawia malarstwo olejne, akrylowe i pastel oraz tkaninę artystyczną. Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych różnego szczebla: okręgowych, ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych. Uczestniczyła w około 60 plenerach malarskich na terenie kraju oraz w Niemczech, Francji, Słowacji na Litwie, we Włoszech i w Hiszpanii.

Paweł Olchawa – Miechów – POLSKA

Urodził się w 1980 roku w Krakowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa (2003–2008), gdzie w 2011 roku uzyskał dyplom w pracowni sitodruku dr hab. Agaty Stępień oraz aneks malarski w pracowni malarstwa prof. Jarosława Zduniewskiego.
W latach 2004–2006 był przewodniczącym Samorządu Studenckiego AS P w Łodzi i opiekunem Galerii „Biała Ściana” w tejże uczelni.
Zajmuje się grafiką wydawniczą oraz dydaktyką, prowadząc zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą. We własnej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką wydawniczą i fotografią. Inspiruje się naturą. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w Polsce i za granicą. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych. Obecnie pracuje jako specjalista ds. wystawienniczych i wydawniczych w Biurze Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie na stanowisku kierownika Domu Pracy Twórczej.

Jacek Pasieczny – Kraków – POLSKA

Urodzony w 1978 roku w Zamościu. Absolwent Zamojskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Studia artystyczne odbył w Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa; w pierwszych latach w pracowni Prof. Sławomira Karpowicza, a w dalszych - w pracowni Prof. Stanisława Rodzińskiego. Dyplom z wyróżnieniem, z aneksem z Rysunku u Prof. Marka Szymańskiego otrzymał w 2003 roku.

W latach 2001 - 2004 studiował w Akademie Der Bildenden Kunste w Norymberdze (Niemcy) w pracowni Prof. Johanesa Grutzke i w pracowni Prof. Petera Angermanna - w ramach stypendium DAAD.

W latach 2007 - 2010 odbył środowiskowe studia doktoranckie przy ASP Kraków pod opieką Dr. hab. Łukasza Konieczki. W 2011roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie sztuki.

Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stypendystą DAAD (Niemiecka Centrala Akademicka w Bonn).

Aktualnie pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest członkiem ZPAP.

Aktywnie uczestniczy w działalności zamojskiego środowiska plastycznego. Od lat bierze udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez Galerię Zamojską. Uprawia malarstwo, grafikę, ilustracje książkową.

Jerzy Piątkowski – Miechów – POLSKA

Urodzony 13 sierpnia 1962 roku w Szczecinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. (1982-1985) Pracował jako nauczyciel na Skalnym Podhalu co zaowocowało studiami w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Studia na wydziale Grafiki krakowskiej ASP (1987-1990) w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana i malarstwa prof. Stanisława Batrucha. (1990-2010) Przebywał w USA gdzie zajmował się projektowaniem wnętrz i ich wykonaniem. Ponownie zdał egzamin na Wydział Grafiki Krakowskiej ASP. W 2013 r. otrzymał prestiżową nagrodę im. Jana Matejki przyznawaną przez ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w 2015 r. pracowni miedziorytu pod opieką prof. Krzysztofa Tomalskiego a aneks do dyplomu w pracowni malarstwa prof. Stanisława Tabisza. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i pracą pedagogiczną. Wystawia swoje prace w kraju i zagranicą.

Georgij Safronow – Katowice – POLSKA

Artysta malarz urodzony w 1947 r. w Moskwie. W 1976 r. ukończył Wydział Grafiki i Ilustracji Książkowej w MPI w Moskwie. Od 1978 r. zamieszkały w Polsce. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym Śląska. Często bierze udział w plenerach w kraju i za granicą. Jako grafik współpracował z krajowymi i regionalnymi wydawnictwami. W 1997 r. w konkursie „Vidical 97" otrzymał I nagrodę za kalendarz dla Radia Katowice, a w 2001 r. III miejsce w Konkursie Fotograficznym Radia OK. Wiele podróżuje po Europie, czego plonem jest ponad 100 wystaw indywidualnych i 150 zbiorowych w kraju i za granicą od Kanady poprzez Paryż i Strasburg do Japonii. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę, rysunek, rysunek satyryczny, monotypie i fotografię. Od 1999 r. prowadzi w Katowicach własną Galerię Autorską.

Shukr Saeed – Erbil – KURDYSTAN

Kurdyjski artysta malarz; dyrektor i edytor magazynu o sztuce „Shewakari” – absolwent Instytutu Sztuk Pięknych w Erbil
Shukr Saeedn urodził się w 1979 roku, mieszka w Erbil w Kurdystanie na terenie obecnego Iraku. W 2000 roku ukończył Instytut Sztuk Pięknych w Erbil. Jest dyrektorem i edytorem magazynu o sztuce „Shewakari”. W dwóch numerach (w roku 2009 i 2011) zamieścił dwa kilkunastostronicowe reportaże z Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Barwy Małopolski”, w których uczestniczył w latach: 2009, 2010 i 2012. Opowiada się przeciwko wszelkim rodzajom przemocy, a w szczególności przeciwko wojnom na tle religijnym. Przeciwko wojnie, która dotyka jego kraj. W twórczości malarskiej Shukr Saeed demonstruje swoją pacyfistyczną postawę. W jednym z obrazów ukazuje tłumy ciemnej masy ludzkiej zniewolonej religią, źle rozumiejącą jej istotę. W innym zatytułowanym „Oczekiwanie” przedstawione są anonimowe sylwetki wyczekujące na światło z nieba, a w obrazie „Zniewolenie” ukazana jest zawoalowana niewiasta, w pozycji klęczącej tyłem do czerni nieba, na którym wyrysowane są znaki trzech religii. Obraz symbolizuje bezradność i bezsilność wynikającą z uwikłania w wojenne dramaty. Na swoim blogu zamieścił zrealizowany slajd show pt. „Przybądź do Ziemi Świętej”, w którym wykorzystał swoje obrazy wykonane na miechowskich plenerach. Dla widza są one wołaniem albo prośbą o modlitwę za pokój w Kurdystanie.

Gabriela Trynkler – Gdańsk – POLSKA

Gabriela Trynkler-Kwiatkowska Urodziła się i mieszka w Gdańsku. W latach 1979-1982 studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 1982 roku malarstwo w PWSSP w Gdańsku. W 1985 roku uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W 1993 roku przebywając w Wielkiej Brytanii jako stypendystka rządu brytyjskiego podjęła stałą artystyczną współpracę ze szkockimi artystami z Glasgow Group. W 2005 i 2010 roku otrzymała Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska, a w 2013 Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego. Działa społecznie na rzecz środowiska artystów. Jest aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 2007-2010 była członkiem władz Okręgu Gdańskiego ZPAP, a w kadencji 2010-2014 została wybrana do władz krajowych ZPAP i zasiliła skład Głównej Komisji Rewizyjnej. Od 2015 roku działa w fundacji Wspólnota Gdańska, pełniąc społecznie funkcję kuratora Galerii Jednego Dzieła. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, w wielu krajach europejskich, a także w Kanadzie, USA, Japonii, Chinach, Afryce Południowej i Australii. Swoje prace prezentowała na ponad siedemdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad sześćdziesięciu pokazach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Szwecja, Francja, Holandia, Szkocja i Litwa).

Antoni Wróblewski – Siedlce – POLSKA

Antoni Wróblewski urodził się na Podlasiu w Platerowie, gdzie spędził swoje dzieciństwo. Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni grafiki prof. Haliny Chrostowskiej uzyskał w 1976 roku. Po studiach wrócił do Siedlec, by być bliżej pól i lasów. Dzięki tej decyzji powstała seria akwarel, inspirowanych pejzażem Podlasia. Następnie – cykl rysunków piórkiem pt. „Jeden dzień wśród pól”. Wtedy też wpadł na pomysł malowania ziemią na płótnie i na papierze.
Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek, ale ma w swoim dorobku inne formy realizacji plastycznych. Wspólnie z rzeźbiarzem Andrzejem Sołtysiukiem wykonał ołtarz w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce.
W 1977 roku zainicjował i prowadził warsztaty malarskie dla uzdolnionych uczniów szkół siedleckich. Przez wiele lat prowadził młodzieżową sekcję plastyczną w Centrum Kultury i Sztuki, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Podlaskiej Szkole Artystycznej. Był także jednym z inicjatorów plenerów malarskich w Gródku n/Bugiem.
Antoni Wróblewski od kilkunastu lat jest komisarzem Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”. Jest ambasadorem Siedlec na licznych zagranicznych plenerach, wystawach, na które jest zapraszany jako uczestnik, wykładowca czy komisarz.
Swoje prace artystyczne prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Grecji, Kanadzie, USA, Niemczech, Bułgarii, Macedonii, Słowacji, Ukrainie. Ostatnio tworzy cykl prac monumentalnych „Monstrancje polne”- ziemią z różnych stron świata malowane.
Antoni Wróblewski za swoją pracę oraz działalność był wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany. Otrzymał m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi; odznakę Zasłużony Działacz Kultury; odznakę za Zasługi dla Województwa Siedleckiego; Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza ; Nagrodę „Złoty Jacek”.
Antoni Wróblewski – kurator Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Sztuka bez granic” – w trakcie pleneru zaprezentował obszerny album o swojej twórczości: Antoni Wróblewski. MALARSTWO, GRAFIKA RYSUNEK. ZIEMIA ZIEMIĄ MALOWANA oraz kilka krótkich filmów dokumentalnych z wystaw indywidualnych.

Beata Zalot – Nowy Targ – POLSKA

Beata Zalot urodziła sie w Zakopanem. Mieszka w Gronkowie, między Nowym Targiem a Białka Tatrzańską.
Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1998 roku wydała tomik wierszy pt. "Przesyłki ciszy"; pisze także opowiadania.
Od kilku lat maluje. Jej pastele to wędrówka po ulubionych miejscach - zakątkach Podhala, ulicach spiskich miast na Słowacji, starych podwórkach i zaułkach odkrytych podczas wakacyjnych wojaży. Malując opowiada o tajemnicach i magii świata, a także o jego niepowtarzalności.

Pisze wiersze, opowiadania, maluje, podróżuje. Nie rozstaje się z aparatem fotograficznym. Jej pastele to wędrówka po starych podwórkach, odkrywanych zaułkach, m.in. na Słowacji, Węgrzech, w Grecji, Wenezueli, Laosie, Jordanii, Izraelu i we Lwowie. Świat postrzega emocjami. Chwyta magiczne, niepowtarzalne chwile, stroi je w słowa, barwy, cienie i …milczenia. Lubi spacery na pobliską Skałkę, jesienne mgły i snucia o brzasku po uliczkach oswajanych miast. Kocha koty, psy i wszystko, co naturalnie zielone, proste, pozbawione upiększeń. Jest absolwentką filologii polskiej UJ, redaktor naczelną Tygodnika Podhalańskiego, mieszka w Gronkowie koło Nowego Targu. www.pastele.pl

Tomiki poezji: Przesyłki ciszy (2003), Pomiędzy (2007), Szepty (2008);

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •