Historia BWA

Historia istnienia BWA "U Jaksy" sięga 1986 roku. Instytucja powstała jak Filia kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych, a po zmianach administracyjnych w 1999 r., działała jako Oddział Małopolskiego BWA. Od 1 maja 2008 roku funkcjonuje jako samodzielna, samorządowa instytucja kultury.

Obecnie miechowskie BWA „U Jaksy”   prowadzi trzy obiekty, różniące się profilem, jednak połączone w ogólnej misji upowszechniania i wspierania rozwoju sztuki współczesnej. Podstawowym statutowym zadaniem jest działalność wystawiennicza prowadzona w Galerii „U Jaksy” mieszczącej się od początku swego istnienia w podziemiach zabudowań poklasztornych. Od 1991 miechowskie BWA udostępnia też stałą ekspozycję prac lokalnego artysty Stefana Żechowskiego (1912-1984), która w 2011 roku została przeniesiona do nowego, również zabytkowego obiektu, gdzie mieścił się przed wojną Magistrat, a obecnie BWA „U Jaksy” utworzyło tam Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. W nowej siedzibie oprócz kolekcji dzieł wybitnego artysty z Książa Wielkiego, mieści się stała ekspozycja kolekcji sztuki współczesnej oraz pracownia komputerowa. W domu Pracy Twórczej prowadzona jest działalność edukacyjna: wykłady o sztuce, spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, pokaz filmów o sztuce itp. Od 2011 roku BWA prowadzi również XVIII-wieczny, modrzewiowy Dworek „Zacisze", gdzie organizowane są: plenerowe zajęcia plastyczne, majówki, występy kolędników, wystawy okazjonalne, a także grillowanie i biesiadne rozmowy o  sztuce. 
 

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •