Historia BWA

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria „U Jaksy” w Miechowie

 

Historia istnienia BWA "U Jaksy" sięga 1986 roku. Instytucja powstała jak Filia Kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych (w tym czasie Miechów terytorialnie znajdował się w województwie kieleckim), a po zmianach administracyjnych w 1999 r. przejęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, włączona została w struktury  Małopolskiego BWA z siedzibą w Nowym Sączu i działała jako Oddział do roku 2008.

W obecnym kształcie BWA „U Jaksy”  działa od 1 maja 2008 roku funkcjonując jako samodzielna, samorządowa instytucja kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Miechów, wspierana finansowo ze środków Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie kierując się troską o kontynuację działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy”, udziela co roku Gminie Miechów pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinan­sowanie części działalności statutowej miechowskie­mu BWA „U Jaksy”. W 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił na ten cel Gminie Miechów pomocy finansowej w wyso­kości 190 000 zł.

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest upowszechnianie sztuk plastycznych, gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz działu archiwalno-muzealnego gromadzącego dzieła sztuki i inne przedmioty o charakterze zabytkowym w Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego oraz w Dworku „Zacisze”.

Działalność BWA „U Jaksy” prowadzona jest w trzech obiektach:

- Galerii „U Jaksy” – podstawowa działalność wystawiennicza, również poza siedzibą własną, działalność edukacyjna z zakresu sztuki współczesnej oraz działalność koncertowa;

- Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego – udostępnianie zbiorów własnych oraz Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego, Galerii Autorskiej Wincentego Kućmy, Galerii Autorskie Sachy Stawiarskiego, prowadzenie spotkań autorskich, wykładów o sztuce współczesnej, warsztatów plastycznych, pokazów filmów o sztuce oraz koncertów;

- Dworku „Zacisze” – organizowane są plenerowe zajęcia plastyczne, imprezy patriotyczne, wystawy okazjonalne, a także biesiadne spotkania integracyjne.

  


 


   • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •