Galeria Wincentego Kućmy

HONOROWEGO OBYWATELA MIECHOWA

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/prof-wincenty-kucma-honorowym-obywatelem-miechowa/

U progu Domu Pracy Twórczej wita nas Galeria Autorska Wincentego Kućmy "Pod Witrażem”, w której odwiedzający mają możliwość z symbolicznym zapoznaniem się z twórczymi trendami w działalności profesora Wincentego Kućmy. 

W 2015 roku wewnątrz budynku zrealizowano witraż Światło w cieniu autorstwa prof. Wincentego Kućmy. Uroczyste odsłonięcie witrażu nastąpiło w dniu nadania prof. Wincentemu Kućmie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Miechowa w uznaniu przez  miechowskie społeczeństwo zasług Profesora dla naszego miasta, a szczególnie w podzięce za projekt i wykonanie modelu pomnika Macieja Miechowity, który został zrealizowany w brązie i od 2013 roku zdobi skwer otoczony poklasztornymi budynkami.

 

 

Wincenty Kućma urodził się 25 maja 1935 roku w Zbilutce (odecnie Zbelutka) na Kielecczyźnie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1962 roku. Obecnie jest profesorem honorowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Tytuł PROFESORA HONOROWEGO Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nawiązuje do międzywojennej tradycji tej uczelni i może być nadawany pedagogom o szczególnych zasługach dla Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie lub osobom o specjalnych zasługach dla kultury i sztuk plastycznych.

W swojej twórczości Wincenty Kućma zajmuje się rzeźbą monumentalną, małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, witrażem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace wystawiał na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz na około 80 wystawach zbiorowych w kraju i 60 wystawach za granicą. Był uczestnikiem wielu konkursów rzeźbiarsko-architektonicznych. Zdobył około 50 nagród i wyróżnień, w tym do najważniejszych należą: Nagroda Miasta Krakowa, Nagroda l stopnia Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda „Rzeźba roku” 67, 73 i 77, II nagroda Biennale w Barcelonie, Nagroda II stopnia Ministerstwa Obrony Narodowej, Nagroda II stopnia Ministerstwa Budownictwa. Jest także laureatem Nagrody l stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.


Wincenty Kućma został odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta II kl. Komandorskim z Gwiazdą, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Nagrodą im. Świętego Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej. W 2000 roku z rąk Papieża Jana Pawła II otrzymał Order Świętego Grzegorza Wielkiego, a w 2015 roku Medal Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem Ad Deum”.

Jego dzieła o tematyce sakralnej znajdują się m.in. w Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Krościenku, Iwoniczu Zdroju, Toruniu, andomierzu, Pasierbcu, Zawierciu i wielu innych miejscowościach na terenie Polski oraz za granicą m.in. w Irkucku i Sachalinie, W 2010 roku ukończył kilkunastoletnią pracę nad Pasierbiecką Drogą Krzyżową. Obecnie pracuje nad wieloaspektową realizacją w Poczerninie, gdzie powstaje pierwszy w kraju Ośrodek Pomocy Duchowej „Oaza Maryi Królowej Światłości”.

Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, w Muzeach Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu i w Barcelonie, w Muzeum Sztuki w Sofii oraz w Muzeum Dantego w Rawennie. Wiele dzieł artysty znajduje się też w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

 

Galeria zdjęć: Odsłonięcie witrażu - MAJ 2015 - ŚWIATŁO W CIENIU Wincentego Kućmy

Galeria zdjęć: ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE POMNIKA MACIEJA MIECHOWITY

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •