DOM PRACY TWÓRCZEJ

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: PAWEŁ OLCHAWA, KAZIMIERZ OLCHAWA

W nowo pozyskanym obiekcie w 2011 roku  BWA „U Jaksy” utworzyło Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. Budynek zaadaptowano i wyposażono na cele kulturalne dzięki środkom finansowym pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura kultury. Wnętrza obiektu zostały pięknie ozdobione odlewami klasycznych rzeźb pozyskanych z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W Domu Pracy Twórczej  działają:

Galeria Autorska Stefana Żechowskiego

Galeria Autorska "Pod Witrażem" Wincentego Kućmy

Galeria Autorska "Saint Tropez" Sachy Stawiarskiego

Salon Sztuki Współczesnej

Pracownia Komputerowa

BWA „U JAKSY” - DOM PRACY TWÓRCZEJ im. S. Żechowskiego

Czas pracy ruchomy uzależniony od rodzaju organizowanych imprez, zapowiadanych poprzez plakaty i zaproszenia.
Cena biletu regulowana w zależności od rodzaju imprezy.
 
Zwiedzanie ekspozycji stałych od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 - 14.00 - wstęp 2 zł od osoby.
 
W innym terminie obiekt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu.


Galeria Autorska Stefana Żechowskiego

Stała Galeria Twórczości Stefana Żechowskiego działa od 1991 roku. Jej misją jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty, który urodził się i większą część życia spędził na Miechowszczyźnie oraz gromadzenie i udostępnianie jego dzieł, a także informacji związanych z jego osobą, udostępnianych bezpośrednio bądź systematycznie publikowanych na stronie internetowej. Galeria Żechowskiego stała się istotnym miejscem życia kulturalnego Miechowa, poszerzającym  ofertę kulturalno-oświatową miechowskiego BWA. W dążeniu do realizacji tego założenia konieczne było powiększenie zajmowanej wcześniej siedziby (w budynku Sądu)  i adaptacja nowych pomieszczeń przekazanych na ten cel na mocy użyczenia przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie.

W Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego można również zobaczyć filmy:

ŻECH. Naga prawda - w reżyserii Stefana Szlachtycza
PUSTELNIK - w reżyserii Ryszarda Wójcika
oraz telewizyjną rozmowę Szymona Kobylińskiego z Andrzejem Osęką
STEFAN ŻECHOWSKI. Śniłem własną sztulę -  w reżyserii Ireneusza Cencory

Galeria Autorska "Pod Witrażem" Wincentego Kućmy


U progu DPT wita nas „Galeria pod Witrażem”, w której odwiedzający mają możliwość symbolicznego zapoznania się z twórczymi dokonaniami profesora Wincentego Kućmy, znajdującymi się w miechowskich zbiorach. "Symbolicznego zapoznania się" - bo twórczość prof. W. Kućmy jest ogromna.

W 2015 roku wewnątrz budynku zrealizowano witraż Światło w cieniu autorstwa prof. Wincentego Kućmy. Uroczyste odsłonięcie witrażu nastąpiło w dniu nadania prof. Wincentemu Kućmie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Miechowa w uznaniu przez  miechowskie społeczeństwo zasług Profesora dla naszego miasta, a szczególnie w podzięce za projekt i wykonanie modelu pomnika Macieja Miechowity, który został zrealizowany w brązie i od 2013 roku zdobi skwer otoczony poklasztornymi budynkami.

Wincenty Kućma został odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta II kl. Komandorskim z Gwiazdą, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Nagrodą im. Świętego Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej. W 2000 roku z rąk Papieża Jana Pawła II otrzymał Order Świętego Grzegorza Wielkiego, a w 2015 roku Medal Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem Ad Deum”.


Galeria Autorska "Saint Tropez" Sachy Stawiarskiego

Szereg lat Stawiarski spędził w Paryżu, a później przeniósł się w okolice Saint Tropez.

Nie utracił jednak nigdy kontaktu z krajem, chociaż obecnie jest już artystą, w sztuce którego dominuje wszystko to, co jest w twórczości uniwersalne, a co nie ma sensu klasyfikować wedle miejsca urodzenia, studiów, czy też miejsca zamieszkania – napisał we wstępie do katalogu krytyk sztuki Stanisław Rodziński.

Artysta malarz Stanisław Sacha Stawiarski urodził się w Śladowie w powiecie miechowskim, gdzie spędził dzieciństwo. Swoją rodzinną wieś zapamiętał jako mgliste wspomnienie z odległej przeszłości. Minęło wiele lat zanim Stanisław Sacha Stawiarski odkrył na nowo swoje rodzinne strony.

Po uzyskaniu matury w 1962 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W 1969 uzyskał dyplom malarski z wyróżnieniem, a także ukończył Studium Pedagogiczne przy tejże uczelni. W roku 1970 wyjechał do Paryża i w 1971 odbył roczne studia w paryskiej Beaux Arts. W 1973 został członkiem ZPAP w Krakowie, a w 1975 Związku Artystów Malarzy w Saint-Tropez. Od 1977 należy do Francuskiego Związku Artystów. W roku 1989 został powołany na członka Międzynarodowej Akademii Literatury, Sztuki i Nauki „Grecci Marino”, która za osiągnięcia przyznała mu tytuł profesora. Nazwisko artysty figuruje w leksykonie  Who is who wydanym w Lozannie (Szwajcaria) oraz w publikacji Benezit opublikowanej w Paryżu – Paris, Gründ 1999 (Francja). Przez szereg lat pracował w Paryżu. Obecnie mieszka w Ramatuelle w pobliżu Saint-Tropez i przemiennie, od 1992 roku, w Michałowicach na ziemi kłodzkiej. Salon Sztuki Współczesnej 

Kolekcja sztuki współczesnej będąca własnością BWA „U Jaksy” liczy obecnie około 300 eksponatów, zgromadzonych na przestrzeni 28-letniej działalności, głównie w formie pokłosia międzynarodowych plenerów malarskich i darowizn od artystów. Zgromadzona kolekcja stworzyła możliwość opracowania wędrującej wystawy „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II, przygotowania ekspozycji do wystaw czasowych prezentowanych poza siedzibą własną oraz wyeksponowania części kolekcji w Salonie Sztuki Współczesnej. Salon Sztuki Współczesnej utworzono z myślą o turystach i tych miechowianach, którzy wywędrowali  w świat, ale od czasu do czasu odwiedzają Miechów i pragną zobaczyć swoje rodzinne miasto w nowej odsłonie, zwiedzając jego zabytki i instytucje kultury.

Tutaj odbywają się również cykliczne spotkania kulturalne, tzw. „Poranki ze sztuką”, mające charakter: autorskich spotkań, dyskusji o sztuce współczesnej, koncertów muzyki klasycznej czy poetyckich recytacji. Bywalcy mogą przy kawie, w miłej atmosferze i artystycznej oprawie ciekawie spędzić niedzielne przedpołudnie. Poranki odbywają się średnio raz w miesiącu. W salonie Sztuki Współczesnej odbywają się też pokazy filmów o sztuce.


Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa  zajmuje się opracowywaniem i przygotowywaniem do druku wydawnictw towarzyszących działalności wystawienniczej BWA „U Jaksy”: albumów, katalogów, zaproszeń i plakatów.

                                  
Galeria zdjęć: Zwiedzanie Domu Pracy Twórczej - Konferencja dotycząca rozwoju ruchu turystyczno-pielgrzymkowego

Galeria zdjęć: Dom Pracy Twórczej - Pożegnanie Roku 2013

Galeria zdjęć: DOM PRACY TWÓRCZEJ im. S. Żechowskiego - Imprezy

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •