Dom Pracy Twórczej

 W nowo pozyskanym obiekcie w 2011 roku  BWA „U Jaksy” utworzyło Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. Budynek zaadaptowano i wyposażono na cele kulturalne dzięki środkom finansowym pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura kultury. Wnętrza obiektu zostały pięknie ozdobione odlewami klasycznych rzeźb pozyskanych z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W Domu Pracy Twórczej  działają:

Stała Galeria Twórczości Stefana Żechowskiego
Pracownia Odtworzona Stefana Żechowskiego
Salon Sztuki Współczesnej
Pracownia Komputerowa

BWA „U JAKSY” - DOM PRACY TWÓRCZEJ im. S. Żechowskiego

Czas pracy ruchomy uzależniony od rodzaju organizowanych imprez, zapowiadanych poprzez plakaty i zaproszenia. Cena biletu regulowana w zależności od rodzaju imprezy.
 
Zwiedzanie ekspozycji stałych od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 - 14.00 - wstęp 2 zł od osoby.
 
W innym terminie obiekt dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu.


Stała Galeria Twórczości Stefana Żechowskiego

Stała Galeria Twórczości Stefana Żechowskiego działa od 1991 roku. Jej misją jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty, który urodził się i większą część życia spędził na Miechowszczyźnie oraz gromadzenie i udostępnianie jego dzieł, a także informacji związanych z jego osobą, udostępnianych bezpośrednio bądź systematycznie publikowanych na stronie internetowej. Galeria Żechowskiego stała się istotnym miejscem życia kulturalnego Miechowa, poszerzającym  ofertę kulturalno-oświatową miechowskiego BWA. W dążeniu do realizacji tego założenia konieczne było powiększenie zajmowanej wcześniej siedziby (w budynku Sądu)  i adaptacja nowych pomieszczeń przekazanych na ten cel na mocy użyczenia przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie.

W Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego można również zobaczyć filmy:

ŻECH. Naga prawda w reżyserii Stefana Szlachtycza
PUSTELNIK - w reżyserii Ryszarda Wójcika
oraz telewizyjną rozmowę Szymona Kobylińskiego z Andrzejem Osęką


Pracownia Odtworzona Stefana Żechowskiego

Nowe możliwości lokalowe pozwoliły na utworzenie przy Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego, Pracowni Odtworzonej, w której prezentowane są unikalne dzieła z wczesnego okresu twórczości, w tym prace sprzed rozpoczęcia profesjonalnej edukacji artystycznej. Gromadzone są również pamiątki po artyście, książki będące inspiracją dla jego twórczości, odznaczenia i dyplomy. Zbierane są również i archiwizowane w zapisie elektronicznym fragmenty zapisków artysty, z jego dzienników, listów i esejów filozoficznych.

W Galerii i Pracowni Odtworzonej Żechowskiego można nabyć album monograficzny „Stefan Żechowski. A jednak nie zmarnowałem swojego życia”, zawierający kalendarium życia i liczne reprodukcje prac artysty. Można też zakupić reprodukcje dzieł Żechowskiego oprawione w ramy z passe-partout. Na miejscu udostępnione są także publikacje poświęcone twórczości Żechowskiego oraz artykuły z czasopism i literatury o sztuce traktujące o jego dziełach. Zwiedzający mogą skorzystać z usługi oprowadzania przez przewodnika, który omawia wystawę i przybliża biografię i konteksty twórczości Żechowskiego.


Salon Sztuki Współczesnej 

Kolekcja sztuki współczesnej będąca własnością BWA „U Jaksy” liczy obecnie około 300 eksponatów, zgromadzonych na przestrzeni 28-letniej działalności w formie zakupów, w formie pokłosia międzynarodowych plenerów malarskich i darowizn od artystów. Zgromadzona kolekcja stworzyła możliwość opracowania wędrującej wystawy „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II, przygotowania ekspozycji do wystaw czasowych prezentowanych poza siedzibą własną oraz wyeksponowania części kolekcji w Salonie Sztuki Współczesnej. Salon Sztuki Współczesnej utworzono z myślą o turystach i tych miechowianach, którzy wywędrowali  w świat, ale od czasu do czasu odwiedzają Miechów i pragną zobaczyć swoje rodzinne miasto w nowej odsłonie, zwiedzając jego zabytki i instytucje kultury.

Tutaj odbywają się również cykliczne spotkania kulturalne, tzw. „Poranki ze sztuką”, mające charakter: autorskich spotkań, dyskusji o sztuce współczesnej, koncertów muzyki klasycznej czy poetyckich recytacji. Bywalcy mogą przy kawie, w miłej atmosferze i artystycznej oprawie ciekawie spędzić niedzielne przedpołudnie. Poranki odbywają się średnio raz w miesiącu. W salonie Sztuki Współczesnej odbywają się też pokazy filmów o sztuce.


Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa działająca pod Patronatem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Wyposażona w kilka stanowisk komputerowych i programów do grafiki komputerowej kształci młode pokolenie przygotowując ich do lepszego kontaktu ze sztuką współczesną. Zajęcia prowadzone są przez artystę grafika, który zajmuje się również opracowywaniem i przygotowywaniem do druku wydawnictw towarzyszących działalności wystawienniczej BWA „U Jaksy”: albumów, katalogów, zaproszeń i plakatów.
Galeria zdjęć: Zwiedzanie Domu Pracy Twórczej - Konferencja dotycząca rozwoju ruchu turystyczno-pielgrzymkowego

Galeria zdjęć: Dom Pracy Twórczej - Pożegnanie Roku 2013

Galeria zdjęć: DOM PRACY TWÓRCZEJ im. S. Żechowskiego - Imprezy

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •