Wykłady

Dom Pracy twórczej jest doskonałym miejscem do prowadzenia wykładów o sztuce współczesnej. zgromadzone tu dzieła są oryginalnymi przykładami do analiz i porównań. Na ich przykładzie można omawiać współczesne kierunki w sztuce, formalną budowę obrazów i snuć filozoficzne rozważania. 

Galeria zdjęć: Rozmowy o sztuce - spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 z Krzysztofem Góreckim

Galeria zdjęć: Rozmowy o sztuce Krzysztofa Góreckiego z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie

Galeria zdjęć: NEPAL w fotografii Jarosława Mudyna

Galeria zdjęć: Wieczór autorski artystów z Meksyku, Serbii i Kurdystanu

Twórczość Janusza Lewandowskiego

31 maja 2013 r. godzina 11.00 - Dom Pracy Twórczej, Rynek 17
1 czerwca 2013 r. godzina 11.00 - Dom Pracy Twórczej, Rynek 17

Wykład wzbogacony projekcją filmu o artyście, poprowadzi Anna Marczewska


JANUSZ LEWANDOWSKI

Urodził się w 1938 roku w Murzynowie koło Płocka.
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
prof. Artura Nacht Samborskiego. Dyplom otrzymał w r. 1964.Janusza Lewandowskiego można bez obawy włączyć do szeregu takich malarzy jak Malczewski, Axentowicz, Weiss czy Pieńkowski. Punktem odniesienia dla jego twórczości jest sztuka polska przełomu XIX i XX wieku. W Salonie Sztuki Współczesnej znajdują się prace Lewandowskiego, które są pokłosiem jego uczestnictwa w Międzynarodowych Plenerach Malarskich "Barwy Małopolski". Jego obraz zatytułowany "Pielgrzym" (obok na zdjęciu) prezentowany jest na wędrującej wystawie "Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II.

SPOTKANIA AUTORSKIE Z KRZYSZTOFEM GÓRECKIM

Spotkania z aktorem Teatru Ludowego w Krakowie wykładającym Autoprezentację na Wydziale Pstychologii Uniwersytetu Jagiellonskiego, jest dla miechowskiej młodzieży atrakcyjnym wydarzeniem.
Sposób prowadzenia wykładów oraz ich temat uświadamiający młodzieży znaczenie umiejętnego wyrażania własnych intencji, wzbódził nie tylko zaciekawienie ale również pokorę i uznanie dla aktorskiego talentu Krzysztoa Góreckiego.

W ramach cyklu spotkań PORANKI ZE SZTUKĄ, artysta spotkał się z miechowskimi miłośnikami sztuk pięknych.
Natomiast 10 grudnia 2013 r. artysta poprowadził wykład dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Nr 1, a 17 grudnia 2013r. dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie.

Wykład Jarosława Mudyna

29 marca 2014 r. w Domu Pracy Twórczej odbyło się spotkanie autorskie z Jarosławem Mudynem, który opowiadał swoje wrażenia z pobytu na Dachu Świata w Nepalu. Wykład bogato ilustrowany artystycznymi zdjęciami obrazującymi pejzaż, architekturę i obyczajowość Nepalu wzruszył widzów barwnością krajobrazu, kunsztem sztuki ludowej
i egzotycznością trudnego życia Nepalczyków.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •