Maciej Miechowita

 Maciej z Miechowa, (Maciej Karpiga), zwany Miechowitą był ośmiokrotnym rektorem Akademii Krakowskiej, lekarzem, filozofem, astronomem i astrologiem, geografem i historykiem, autorem cenionych dzieł. Najsłynniejszy Miechowianin, wychowanek szkoły Bożogrobców, swój pokaźny majątek przekazał na cele dobroczynne. Wspierał szpitale, kościoły i klasztory m.in. Bożogrobców w Miechowie i Paulinów na Skałce. W pamięci współczesnych zapisał się jako niewyczerpany jałmużnik, największy dobroczyńca, miłośnik i opiekun młodzieżynazywany był drugim Hipokratesem, kolumną UniwersytetuCieszył się powszechnym szacunkiem, został pochowany w Katedrze Wawelskiej.

Wydawnictwo albumowe wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w cooperacji z Biurem Wystaw Artystycznych U JAKSY

Druk książki dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego z Programu "MECENAT MAŁOPOLSKI"

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •