ZGROMADZONE FUNDUSZE NA BUDOWĘ POMNIKA

NA ZDJĘCIU: MACIEJ MIECHOWITA - fragment posągu w brązie, wykonanego przez prof. Wincentego Kućmę

 

wpływy na dzień 31 grudnia 2013 r. - 98.884,48 PLN

kwota wydatkowana na dzień 31 grudnia 2013 r. - 88.792,60 PLN

pozostała kwota na dzień 31 grudnia 2013 r. - 10.091,88 PLN

Społeczeństwo i ofiarna praca osób zaangażowanych w realizację budowy pomnika  sprawiły, że z satysfakcją odnotowano fakt zgromadzenia na koncie budowy pomnika Macieja Miechowity wystarczające fundusze na pokrycie kosztów realizacji odlewu w brązie i granitowego cokołu. Szczodrość darczyńców okazała się tak hojna, że na rachunku inwestora na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała nadwyżkaw wysokości 10.091,88 PLN, która zostanie przeznaczona na kontynuację zadania, obejmującego oświetlenie pomnika i aranżację placu. Komitet Organizacyjny ma nadzieję, że pozostałą kwotę na ten cel pozyska z funduszów miasta i powiatu. 

ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA:

  1. Promocja Uniwersytetu Jagiellońskiego - 6.000,00 zł
  2. Promocja Uniwersytetu Warszawskiego - 5.800,00 zł
  3. Reklama Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Miechowie - 2.000,00 zł
  4. Dochody z Balu dla Miechowity - 5.666,07 zł  
  5. Dochody z aukcji obrazów i innych przedmiotów - 6.510, zł
  6. Dochody z koncertów dla Miechowity - 1.480 zł
  7. Dochody z aukcji prac plastycznych "Śladami Miechowity"  - 510 zł
  8. Wpływy ze sprzedaży cegiełek - 19.910,00 - prow. bank. 197,15 zł =19.712,85 zł 
  9. Odsetki od lokat - 455,56 zł
  10. Darowizny - łączna kwota - 50.750 ZŁ

                     RAZEM  98.884,48 ZŁ   

Ogółem zebrana kwota na budowę pomnika wynosi 98.884,48 PLN

 

DARCZYŃCY:

  1. prof. dr hab. Zdzisław Gajda z Krakowa - 1.000 zł
  2. Janina Bergander z Krakowa - Honorowy Obywatel Miechowa - 2.000 zł
  3. Jerzy Tabaka z Miechowa - 1.000 z ł
  4. Jadwiga i Jan Ziębowie z Miechowa - 1.200 zł
  5. Kazimierz Olchawa z Miechowa - 1.000 zł
  6. Stanisław Osmenda z Miechowa - 1.000 zł
  7. Maria i Stanisław Sacha Stawiarski z Saint-Tropez - 1.000 zł
  8. Bronisław Nowak z Krakowa - 1.000 zł 
  9. Dariusz Marczewski z Miechowa - 1.000 zł
  10. dr. nauk med. Zygmunt Madejski z Miechowa - 1.000 zł
  11. Maciej Lubarski z Miechowa - 1.000 zł 
  12. Maria Paschek z Miechowa - 1.000 zł
  13. Zofia i Jan Bzdylowie z Miechowa - 1.000 zł
  14. Andrzej Grosicki z Miechowa - 1.000 zł
  15. Helena i Stanisław Zaczkowscy z Miechowa - 1.000 zł
  16. Krystyna Olchawa z Miechowa - 1.000 zł
  17. ks. dr Jerzy Bielecki z Częstochowy - 1.000 zł
  18. Anna i Janusz Zdzisławscy z Miechowa - 1.000 zł
  19. Maria Siniarska z Miechowa - 100 zł
  20. Zygmunt Szopa z Miechowa - 1.000 zł
  21. dr nauk med. Henryk Midro z Białegostoku - 1.000 zł
  22. Jarosław Mudyn z Krakowa - 1.200 zł
  23. Aleksander Petrii Stomatologia Implantologia "PETRI" Miechów - 2.000 zł
  24. dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec z Warszawy - 1.000 zł 
  25. Grzegorz Nitwinko z Miechowa - 1.000 zł
  26. Jan Wołoch ze Strzeżowa - 1.000 zł
  27. Krystyna i Władysław Makuchowie z Miechowa - 1.000 zł
  28. Grażyna Orzechowska z Miechowa - 1.000 zł
  29. Adam Domagała z Miechowa - 1.000 zł
  30. Regina i Tadeusz Piaskowie z Miechowa - 1.000 zł
  31. Marek Włudarczyk z Miechowa - 1.000 zł
  32. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ" w Miechowie - 1.000 zł
  33. Krystyna i Czesław Gamratowie z Miechowa - 1.000 zł
  34. Lucyna Mróz-Moskwa i Jarosław Moskwa z Miechowa - 100 zł
  35. Stanisław Szczepa z Zagorzyc - 500 zł
  36. Krzysztof Chrząszcz z Miechowa - 50 zł
  37. Marzena i Adam Samborscy z Miechowa - 1.000 zł
  38. ks. prałat Józef Waśniowski z Pasierbca - 1.000 zł
  39. Adam Szpak z Miechowa - 1.000 zł
  40. Konstanty Węgrzyn z Krakowa - 1.000 zł
  41. Bronisława Pawelec z Miechowa - 1.000 zł
  42. Radni Rady Miejskiej w Miechowie kadencji 2010-2014 - 1.000 zł
  43. Uczniowie i pracownicy Gimnazjum im. Macieja Miechowity w Miechowie - 1.000 zł
  44. Maria i Bolesław Kotowie z Miechowa - 1.000 zł
  45. Krzysztof Pierścionek z Krakowa - 1.000 zł
  46. Rodzina Brózdów z Rudnej Małej - 2.000 zł
  47. Absolwenci LO w Miechowie: Marek Miszczyk, Elżbieta Mariola Grzyb, Jolanta Jagła-Makieła, Małgorzata Ewa Manterys-Skawińska, Tomasz Olchawa, Tomasz Osmenda; klasa matematyczno-fizyczna - wych. Jerzy Kania; matura 1993 - 500 zł
  48. Gminna Spółdzielnia "S CH" w Miechowie - 500 zł
  49. Barbara i Leszek Piecowie z Miechowa - 1.200 zł
  50. Piotr Wilk z Miechowa - 200 zł
  51. Marek Micyk z Miechowa - 1.000 zł
  52. Krzysztof Czajecki z Krakowa - 200 zł
  53. Zygmunt Frączek z Katowic - 1.000 zł 

              DAROWIZNY RAZEM                                            50.750 ZŁ

  - KOSZTY BUDOWY POMNIKA - 88.792,60 PLN

- POZOSTAŁA KWOTA 10.091,88 PLN

Kwotę 10.091,88 PLN wykorzystano na realizację witrażu "ŚWIATŁO W CIENIU" autorstwa Wincentego Kućmy (autora pomnika Macieja Miechowity), zrealizowanego w Domu Pracy Twórczej w Miechowie przy ul. Rynek 17


 • ORGANIZATOR:

 • PATRONAT:

 •  

 • PARTNERZY:

 •