CEGIEŁKI I DAROWIZNY

Akcję sprzedaży cegiełek zakończono 31 października 2013 r., uzyskując z tej społecznej zbiórki imponującą kwotę 19.910,00 zł

 

Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Macieja Miechowity (1457-1523) podjął działania mające na celu zgromadzenie środków finansowych na realizację pomnika, którego odsłonięcie planowane jest na 29 września 2013r. Fundusze pozyskiwane są ze sprzedaży cegiełek, z do- chodów z imprez i z celowych darowizn.

Przedsięwzięcie wymaga dużej mobilizacji i zaangażowania wszystkich osób, dla których Maciej Miechowita, rozsławiający dobre imię Miechowa, jest właściwym wzorem dla kształtowania charakterów młodego pokolenia, wyrastającego w tym historycznym mieście. Pomnik stanie się dużą atrakcją turystyczną i przyczyni się do podniesienia walorów kulturowych Miechowa. Do zakupu cegiełek lub wpłaty darowizny zachęcamy wszystkich, którzy pragną przyczynić się do realizacji pomnika  Macieja Miechowity – wielkiego myśliciela, społecznika i darczyńcy - w 490 rocznicę jego śmierci.

Dla finansowej obsługi tego przedsięwzięcia otwarto specjalne rachunki bankowe:

Darowizny można wpłacać na specjalne konto Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” tyt. Dar dla Miechowity w KBS O/Miechów Nr: 43 8591 0007 0200 0797 1554 0008

Zakupu cegiełek o nominałach 20zł, 50zł i 100zł można dokonać wpłacając na specjalne konto Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie tyt. Cegiełki dla Miechowity w  PKO O/Miechów Nr: 74 1020 2892 0000 5602 0512 5473

Cegiełki będą też rozprowadzane przez członków Komitetu na różnego rodzaju masowych imprezach, wśród krewnych i znajomych, w zakładach pracy, wśród członków stowarzyszeń. Codziennie są również do nabycia w Galerii „U Jaksy” od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowych informacji udzielają:                                                                                                                               Bronisława Pawelec pod nr tel. 515 152 240                                                                                             Krystyna Olchawa pod nr tel. 515 166 730

Każda instytucja i każda osoba prywatna, która przekaże na ten cel, darowiznę w wysokości nie mniejszej niż 1.000,00 zł PL (jeden tysiąc złotych) zostanie imiennie wymieniona na pierwszych stronach książki, o charakterze albumowym pt. Maciej Miechowita, towarzyszącej realizacji pomnika. Jej druk finansowany będzie ze środków Województwa Małopolskiego z programu  Mecenat Małopolski.

Najhojniejsi darczyńcy uhonorowani zostaną okolicznościowymi statuetkami.

Bolesław Kot - Prezes Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Macieja Miechowity

Miechów - 16 maja 2013

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •