Stowarzyszenie TPS

NAGRODA MARSZAŁKA MAŁOPOLSKI


Za bezcenny wkład w promowanie oraz ochronę rodzimej sztuki, pielęgnowanie i podtrzy-mywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Za niepowtarzalne połączenie promowania sztuki z pielęgnowaniem rodzimej historii, a w szczególności za ratowanie tkanin miechow-skiego skarbca bożogrobców poprzez odnawianie zabytkowych szat liturgicznych, kon-serwację i promocję zabytków kultury miechowskiej. Za aktywizację dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuki. Za wsparcie i promocję miechowskich artystów w krajuoraz na arenie międzynarodowej.

KAPITUŁA NAGRODY 2008Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" przyznawana jest corocznie dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem konkursu jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. W 2008 r. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki działające przy BWA "U Jaksy" w Miechowie było zdobywcą I miejsca w kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.


 LOGO TPS

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Plac Kościuszki 3a
32-200 Miechów
tel: 41 383 07 95
e-mail: artystycznetps@gmail.com
www.ujaksy.pl/stowarzyszenie-tps

Ważniejsze inicjatywy:

2015 - Wydanie książki - Między Miechowem a Wiśniczem czyli śladami Jaksy Gryfity, Kazimierz Olchawa - Gazeta Miechowska

2013 - Sprzedaż cegiełek w celu pozyskiwania funduszy na budowę pomnika Macieja Miechowity
- Zorganizowanie balu dochodowego celem zebrania funduszy na budowę pomnika Miechowity
- Wydanie w cooperacji z BWA "U Jaksy" książki MACIEJ MIECHOWITA (1457-1523)

2008 – 2012 – Coroczne pozyskiwanie dofinansowania z funduszy powiatu miechowskiego na realizację zadania Rozwój i promocja zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży

2005 - pozyskanie z „Mecenatu Małopolski” dofinansowania na realizację zadania adresowanego do miechowskiej młodzieży pt. „Śladami wielkich mistrzów Europy”

2005 - pozyskanie funduszy (w wysokości 20.000,00 zł) z Fundacji Bankowej L. Kronenberga na konsrwację zabytkowych tkanin z miechowskiego skarbca i zakup gablot do ich przechowywania

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •