Ks. infułat Jerzy Gredka (1948-2013)

Ks. infułat Jerzy Gredka (1948-2013)

Portret ks. infułata Jerzego Gredki, olej, Międzynarodowy Plener Malarski "Barwy Małopolski" 2010r, 80x60 cm,      autor - Krzysztof Kolarz 

Ksiądz Odnowiciel, tak często miechowscy parafianie nazywają ks. infułata Jerzego Gredkę. Ten przydomek przylgnął do ks. Gredki ponieważ doprowadził do kompleksowego odnowienia Bazyliki, części zabudowań poklasztornych oraz Domu Generałów. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuki doprowadził również do konserwacji 17 obiektów zabytkowych szat liturgicznych oraz portretów prepozytów zakonnych. Współpracował ze wszystkimi ludźmi dobrej woli dla wspólnego dobra i nadania Miechowskiej Bazylice Grobu Bożego rangi sanktuarium „Polskiej Jerozolimy”. Z Jego inicjatywy udało się również powołać Muzeum Ziemi Miechowskiej, które zostało zlokalizowane w Domu Generałów Zakonnych - w odrestaurowanym obiekcie należącym do kompleksu budynków poklasztornych, w którym eksponowane będą zabytkowe przedmioty i dokumenty przypominające dawną świetność Zakonu Bożogrobców, działającego w Miechowie w latach 1163-1819, aż do czasu kasacji Zakonu. Spopularyzował wiedzę o Bożogrobcach, którzy od czasu kasacji Zakonu, w zniewolonym, a później w komunistycznym kraju, skazani byli na zapomnienie.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie oraz Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” współpracowało z ks. infułatem Jerzym Gredką na polu upowszechniania kultury i sztuki, realizując takie zadania, jak:
 1. 1996 – Zorganizowanie wystawy Miechowski SKARBIEC w Galerii „U Jaksy”
 2. 2000 – 2008 – konserwacja 17 obiektów zabytkowych szat liturgicznych
 3. 2004 – Zorganizowanie wystawy ZE SKARBCA BOŻOGROBCÓW w Galerii „U Jaksy”
 4. 2004 – Zorganizowanie wystawy PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ na Targach Kieleckich SACRO-EXPO
 5. 2005 – Zorganizowanie wystawy zabytkowych szat liturgicznych i fotografii przedstawiających eksponaty z Miechowskiego Skarbca w babińcu i na Krużgan- kach Bazyliki Grobu Bożego
 6. 2010 – zorganizowanie koncertu „Z OBŁOKÓW NA ZIEMIĘ” w Bazylice Grobu Bożego
 7. 2011 – zorganizowanie koncertu „DROGA KRZYŻOWA do słów KS. JANA TWARDOWSKIEGO” w Bazylice Grobu Bożego
 8. 2011 – Zorganizowanie wystawy „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II w Domu Generałów w Miechowie
 9. 2013 – zorganizowanie koncertu prawosławnego chóru OKTOICH w Bazylice Grobu Bożego
 10. 2013 – zorganizowanie koncertu artystów z Filharmonii Krakowskiej w Bazylice Grobu Bożego
 
Ponadto BWA „U Jaksy” i TPS w Miechowie, współpracowało z ks. infułatem w sprawie zorganizowania Konferencji wyjazdowej Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczącej planu zagospodarowania zabytkowych obiektów poklasztornych, co było momentem przełomowym w procesie pozyskania akceptacji dla złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na wdrożenie planu rewitalizacji.

Dom Generałów, w którym zlokalizowano Muzeum Ziemi Miechowskiej

Dom Generałów przed remontem. foto. ks. dr historii sztuki Andrzej Boksiński

 • ORGANIZATOR:

 • PATRONAT:

 •  

 • PARTNERZY:

 •