ZEBRANIA, SPOTKANIA, IMPREZY

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie zostało zarejestrowane w KRS w Krakowie w 2004 roku, ale faktyczną działalność rozpoczęło już 20 grudnia 2000 roku.

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie zainaugurowała grupa osób, dla których ważnym czynnikiem stymulującym właściwe funkcjonowanie społeczeństwa, jest rozwój kultury i dbałość o krzewienie wiedzy historycznej.

Pierwszym bardzo ważnym przedsięwzięciem było zainaugurowanie odnowy szat z miechowskiego skarbca, które od czasu kasacji Zakonu Bożogrobców, przechowywane były w niewłaściwych warunkach i  w całkowitym zapomnieniu. Społeczna inicjatywa kilkudziesięciu osób zapoczątkowała wieloletni proces ich czyszczenie i odnowy.

2002 - 2008 - Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki zakonserwowano 17 szat ze skarbca Bożogrobców: Kapa - 1 szt; ornaty - 5 szt; dalmatyki - 2 szt; stuły - 2 szt; manipularz - 1 szt; palki - 4 szt; bursa - 1 szt; rękawiczki – para. Wszystkie fundusze w wysokości około 50 tys. zł na konserwację pozyskano od darczyńców i sponsorów.

2005 – pozyskanie funduszy w wysokości 20.000,00 zł z Fundacji Bankowej L. Kronenberga m.in. na zakup muzealnych gablot do ich przechowywania.

Obecnie wszystkie szaty zakonserwowane przez TPS są eksponowane w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Zalążek powołania TPS zrodził się z inicjatywy Galerii Sztuki „U Jaksy” (obecne BWA „U Jaksy”) i dlatego też symbioza tych dwu podmiotów organizacyjnych splata się ze sobą w wielu przedsięwzięciach, co jest uwzględnione w Statutowych celach TPS. W ramach tej współpracy zrealizowano m.in.:

2005 – sfinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego dla potrzeb TPS i BWA – projektor, odtwarzacz, ekran ścienny,  w celu organizowania prezentacji filmów o sztuce i o regionie.

2008 – współorganizowanie kiermaszu w celu pozyskania funduszy na wsparcie wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin – 1175 zł  

2009 – zakup mebli do pracowni odtworzonej Stefana Żechowskiego – 2 027 zł

2010 – dofinansowanie wydania płyty przez  Zespół „Lasowiacy”

2015 – współorganizowanie koncertu noworocznego w Galerii „U Jaksy” – w wykonaniu tenora Marka Wiatra i artystów z Opery Śląskiej

2015 – dofinansowanie Koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Marty Trybulec

2015 – dofinansowanie koncertu zespołu „ Sokół Orkestar” zorganizowanego w Galerii „U Jaksy”

2015 – ufundowanie nagrody w Konkursie Rysunkowy im. Stefana Żechowskiego „Portrety zaprzyjaźnione” dla Marzeny Zacharewicz.

2016 – sfinansowanie koncertu zorganizowanego w czasie obchodów 30-lecia BWA „U Jaksy” zorganizowanego w sali widowiskowo-kinowej CKiS w Miechowie  (dofinansowanego z „Mecenatu Małopolski”

 

Członkowie TPS czynnie uczestniczący  w życiu kulturalnym Miechowa wtajemniczeni są w problemy z jakimi borykają się instytucje kultury, a dotyczą one przede wszystkim finansów. W  takich sytuacjach TPS stara się pozyskać fundusze zewnętrzna ze środków powiatowych i miechowskich gmin, z „Mecenatu Małopolski”, lokalnych banków i innych instytucji, a także podejmując własne działania dochodowe.

2004 – dofinansowanie warsztatów młodzieżowych w Piwnicznej  Zdrój, w którym uczestniczyła młodzież z Miechowa, Nowego Targu i Nowego Sącza

2005 – pozyskanie z „Mecenatu Małopolski” dofinansowania na realizację zadania adresowanego do młodzieży terenu Małopolski – Miechowa, Nowego Targu i Krakowa,  pt. „Śladami wielkich mistrzów Europy”, które zrealizowanego we Włoszech.

2008 - 2012 - Coroczne pozyskiwanie dofinansowania z funduszy powiatu miechowskiego na realizację zadania Rozwój i promocja zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży m.in. konkursów „Legendy miechowskie” czy „Szukamy młodych talentów”.

 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem TPS był finansowy wkład do zbiórki funduszy na budowę pomnika Macieja Miechowity :

2012 – ze zorganizowanego balu pozyskano fundusze w wysokości 5 666 zł

2012 – sprzedaż znaczków pocztowych ora prac uczniów w wysokości 510 zł 

2012 ze sprzedaży cegiełek pozyskano fundusze w wysokości 19 712 zł
2013 – dofinansowanie druku książki MACIEJ MIECHOWITA (1457-1523) – 11065 zł (fundusze z „Mecenatu Małopolski wyniosły  8 000 zł). Książka spopularyzowała zasłużoną postać Macieja Miechowity na terenie całego kraju.

 

TPS przyczyniło się też do wydania dwu kolejnych książek:

2015 – Między Miechowem a Wiśniczem czyli śladami Jaksy Gryfity, opracowanej przez członka TPS Kazimierza Olchawę  (pozyskanie z „Mecenatu Małopolski” dofinansowania w wysokości 15 000 zł) – pełna kwota 24 900 zł

2016 – MIECHÓW MIASTO SZTUKI  (pozyskanie z „Mecenatu Małopolski” dofinansowania w wysokości 11.500 zł) -  kwota wydatkowana na ten cel przez TPS wyniosła 13.708 zł.

 

Wszystkie wydane przez TPS książki przekazano do wielu instytucji kultury, bibliotek i urzędów administracji publicznej oraz do szkół na terenie województwa Małopolskiego oraz wielu odbiorców indywidualnych.


Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie dba również o miechowską sztukę, takim przykładem są:

2011 – pozyskanie trzech obrazów na stałe wyposażenie Dworku „Zacisze” poprzez

organizację konkursu Kapliczki, dworki, pejzaże i scenki rodzajowe w stylu malarstwa XIX wieku oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursu o łącznej wartości 3 000 zł.

Barbara Chorążek – Kopy siana, Marek Hołda – Dworek, Anna Wróbel – Miechowska kapliczka


2016 – wyposażenie Dworku „Zacisze” w zabytkowy obraz Portret Tadeusza Kościuszki, który pozyskano w formie darowizny od członka TPS Ewy Zięby, który poddano koniecznej konserwacji – wydatkowano na ten cel ok. 1000 zł.

 

2017 - Zakup obrazu Portret Bruna Sas Kulczyckiego – ostatniego z rodu Maurycego Tytusa Sas Kulczyckiego w linii męskiej (pierwszego znanego właściciela Dworku "Zacisze" i włączenie go do zbioru Dworku „Zacisze” – wydatkowano kwotę 2 500 zł.

 

Działalność TPS spełnia też bardzo ważną rolę integracyjną, realizowaną poprzez wspólne wyjazdy członków oraz sympatyków TPS:

2006 – zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Sandomierz, Kazimierza Dolnego i okolic

2009 – wyjazd do Teatru BAGATELA – spektakl „Mayday”

2009 – wyjazd do Opery Krakowskiej – spektakl „Spojrzenia”

2010 – wyjazd do Filharmonii Krakowskiej – spektakl „Carmina Burana” Carla Orfa oraz „Symfonii” Dymitra Szostakowicza 

2012 –  wyjazd do Dworu „W Grzymałowym Sadzie” – spektakl „Noce i Dnie”

2012 –  wyjazd turystyczny Lipnicy Murowanej, Nowego Wiśnicza i Pasierbca 

2012 – wyjazd do Filharmonii Krakowskiej – koncert oratoryjny „150 rocznica urodzin Claude’a Debussy’ego”

2013 – wyjazd do Teatru Jandy w Warszawie – spektakl „Trzy siostry”

2014 – wyjazd do Teatru Ludowego – jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Krzysztofa Góreckiego – spektakl „Hamlet we wsi Głucha Dolna”

2016 – wyjazd do Grodkowic – spektakl „Muzyka Władysława Żeleńskiego”

2017 – wyjazd turystyczny do Muzeum Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu Działalność Towarzystwa prowadzona jest na terenie Miechowa, ale jej zasięg bardzo często obejmuje obszar Małopolski, a jej efekty docierają do rejonów całej Polski. Dobitnym przykładem jest zaangażowanie członków TPS w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu zdobywanie funduszy na wydobycie z mroków dziejów Macieja Miechowity, który jest ważną postacią dla Polski, który cieszył się za życia powszechnym szacunkiem i w dowód uznania za jego postawę został pochowany w Katedrze Wawelskiej.

TPS czynnie włączało się do rzeczowego wspierania lokalnych imprez organizowanych w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa, Europejskich Dni dziedzictwa, Dni Miechowa i innych wydarzeń promujących Miechów, m.in. Plenerów Malarskich, które mają zasięg międzynarodowy. 

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •