Marszałek Piłsudski i jego Kasztanka

Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę społeczeństwo Miechowa upamiętniło 8 września 2018 roku Przemarsz I Kompanii Kadrowej i przekazanie Józefowi Piłsudskiemu Kasztanki. Legendarnego konia Kasztankę podarowano dowódcy I Kompanii Kadrowej na miechowskim Rynku 9 sierpnia 1914 roku.

Pamiątkową tablicę osadzono na elewacji narożnego budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego, którego współwłaścicielami są: Marek Ziemnicki oraz Wiesława i Grzegorz Rzepeccy.

Ksiądz Michał Piskorek poświęcił tablicę, a uroczystego odsłonięcia dokonali Miechowianie, którym przewodzili miechowscy samorządowcy: Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Adam Domagała – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zenon Czekaj – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Janusz Patyna – reprezentujący Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

Zaproszeni na tę uroczystość muzycy ze  Szkoły Muzycznej w Czasławiu koło Myślenic – nauczyciel Eugeniusz Sokół wraz ze swoim uczniem  Rafałem Cyganem – wykonali na instrumentach dętych: trąbce i sakshornie tenorowym kilka patriotycznych utworów m. in. Marsz Pierwszej Brygady.

Liczną grupą uczestniczącą w odsłonięciu tablicy stanowili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie, które było organizatorem tego wydarzenia i finansowym sponsorem osadzenia tablicy na murze. Tablicę ufundowali członkowie TPS Bronisław Nowak i Jarosław Mudyn, którzy sfinansowali zarówno jej wykonanie jak i projekt autorstwa krakowskiej rzeźbiarki Małgorzata Stańczyk.

Miechowską młodzież, która uczestniczyła w odsłonięciu tablicy i złożyła kwiaty przy pomniku upamiętniającym poległych w bitwach o wolność, godnie reprezentowali uczniowie z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Miechowie. Trzeba pamiętać o tym, że to właśnie młodzież często oddawała swoje młode życie w walkach o WOLNĄ POLSKĘ!

 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •