2022 - Publikacja książki: GENA NOWAK(1927-1981) (Nie)pokorna wśród artystów

 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie informuje, że pozyskano dofinansowanie zewnętrzne z funduszy Województwa Małopolskiego z Programu "Mecenat Małopolski" - II edycja 2022,  na druk książki GENA NOWAK(1927-1981). (Nie)pokorna wśród artystów.
Koszt druku książki oszacowano na kwotę 26.500 zł. Inne koszty niezbędne do realizacji zadania, do rozliczenia w Programie "Mecenat Małopolski" II edycja 2022 wynoszą 3.500 zł. Razem 30.000 zł
Książka będzie miała charakter albumowy o następujących parametrach:
nakład 1000 egzemplarzy
format A4
ilość stron 220
kolor 4+4
szycie + klej
wklejka
twarda oprawa (karton,kolor 4+4,  folia + miejscowo UV)

Bogaty materiał fotograficzny dokumentujący twórczość Genowefy Nowak oraz materiały źródłowe do opracowania jej biografii, zgromadzono dzięki życzliwości wielu instytucji, które reprezentują:

Dziennikarz, fotografik Kazimierz Olchawa – Gazeta Miechowska;

Prezes Joanna Warchoł – Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Krakowski;

Kustosz dr Bożena Kostuch – Muzeum Narodowe w Krakowie – Dział Rzemiosła Artystycznego;

Dyrektor Przemysław Witek – Pałac Sztuki – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie;

Dziennikarka, krytyk sztuki Jolanta Antecka – Eksdziennikarka – Dziennik Polski; Gazeta Krakowska;

Artysta rzeźbiarz Jerzy Nowakowski – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski;

Kierownik Eryk Tohl – artysta rzeźbiarz – Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie – Dział Merytoryczny;

Eksdyrektor Jan Flasza, Dyrektor Anetta Stachoń – Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni; 

Dyrektor Elżbieta Kucybała – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu;

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •