Fundusze pozyskane z Programów Ministra MKiDN

DOM PRACY TWÓRCZEJ im. S. Żechowskiego

2011 - Programy Ministra MKiDN 2011 - Infrastruktura kultury

100 tys. zł - Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. Remont i adaptacja

2013 - Programy Ministra MKiDN 2013 - Infrastruktura kultury

50 tys. zł - Wyposażenie Domu Pracy Twórczej
im. S. Żechowskiego

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •