WAŻNIEJSZE DOKONANIA BWA U JAKSY NA PRZESTRZENI 30 LAT

1985

– POZYSKANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA REMONT KAPITALNY zabytkowych piwnic w zabudowaniach poklasztornych Sądu rejonowego w Miechowie

1985

– remont zabytkowych piwnic w zabudowaniach poklasztornych Sądu Rejonowego w Miechowie

1986

– utworzenie Filii Biura Wystaw Artystycznych – profesjonalnej instytucji kultury, która klasyfikuje miasto Miechów w szeregu miast o wyższym standardzie kulturowym

1986

– zakup pierwszego obrazu Marsz żałobny Chopina Stefana Żechowskiego do zbiorów miechowskich ze środków zewnętrznych

1990

– pozyskanie funduszy zewnętrznych na remont kapitalny piwnicy z przeznaczeniem na Stałą Galerię Twórczości Stefana Żechowskiego

1990

– pozyskanie funduszy zewnętrznych na zakup 15 dzieł Stefana Żechowskiego do zbiorów miechowskich

1991

– otwarcie Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego
na zdjęciu: uczestnicy pleneru w Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego

1986 – 2008

– prowadzenie Oddziału Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” za fundusze zewnętrzne w całości przez 22 lata

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •