MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - 2010

"Barwy Małopolski" 2010 

Nie da się przecenić takich inicjatyw i zjawisk jak ambitne wydarzenia artystyczne, które dokonują się w niewielkich miejscowościach. Na jeszcze większe uznanie zasługują te z nich, które nie mają charakteru jednorazowego ale stają się powtarzalną imprezą, szczególnym wyróżnikiem miasta i atutem do jego promocji. Cennym przykładem jest międzynarodowy plener malarski powołany po raz pierwszy do życia 11 lat temu przez założycielkę miechowskiego BWA, animatorkę sztuki Krystynę Olchawę dyrektora Galeri „U Jaksy”. Galeria BWA mieszcząca się w pięknej i tajemniczej piwnicy zapewne pamiętająca czasy słynnego rycerza Jaksę z Miechowa, od którego nazwiska przyjęła swą nazwę. W 2011 roku Galeria obchodzi będzie 25-lecie swojego istnienia. Pomysłodawczyni pleneru malarskiego „Barwy Małopolski” Krystyna Olchawa przyjęła od samego początku formułę otwartą, zapraszając artystów z ich zróżnicowanym doświadczeniem pokoleniowym oraz pod względem uprawianych przez nich konwencji artystycznych. Na plenery do Miechowa przybywali artyści niemal z całego świata: pracownicy uczelni z dużym dorobkiem artystycznym, oraz młodzi i utalentowani artyści rozpoczynający swą przygodę artystyczną. Prace wykonane na plenerach miechowskich lub w wyniku inspiracji w czasie pobytu na warsztatach, prezentowane były na wielu interesujących wystawach, w wielu miastach naszego kraju i zagranicą. Na szczególne uznanie zasługują wystawy zorganizowanie w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, w Krakowskim Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach w galerii „Panorama”, oraz wystawa "Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II, która miała już dwie edycje: w Kopalni Soli w Wieliczce i w Galerii "Krypta u Pijarów" w Krakowie. na których zaprezentowano bogate zbiory zgromadzone w latach 2000 - 2010 . 

Plenery malarskie dają artystom szanse nie tylko do konfrontacji własnych dokonań artystycznych, wymiany poglądów, wzajemnego poznania, ale co najcenniejsze, pozwalają na zebranie bogatego materiału twórczego o różnorodnych wątkach pod względem tematycznym, treści przesłania i środków wyrazu. Na plenerach powstają nie tylko obrazy przedstawiające piękno krajobrazu pełne światła, subtelne i o niezwykłej wrażliwości, ale również abstrakcyjne, na wskroś oryginalne i przestrzenne, głęboko osobiste, a jednocześnie uniwersalne. Są nasycone klimatem zamyślenia nad historią tej ziemi i tęsknoty, wręcz czegoś nie uchwytnego czegoś co ukazane w twórczych dokonaniach, przykuwaja uwagę widza i skłaniają do kontemplacji. 

------------------------------------------------------------profesor Stanisław Białogłowicz 

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •