II Międzynarodowy Plener Malarski - Miechów 2001

Plener malarski "Miechów 2001”
W pierwszej połowie sierpnia w Miechowie odbywał się II Ogólnopolski Plener Malarski "Miechów 2001". Uczestniczyło w nim 19 artystów z Polski oraz po jednym z Rosji i Słowacji. Byli to: Edmund Capâk z Wielkiego Szarisza i Aleksander Szkurat ze Smoleńska. Polskę reprezentowali: Marta i Marek Andała z Bałtowa, Joanna Błońska z Sokołowa Podlaskiego, Włodzimierz Dawidowicz z Warszawy, Emilia Domańska z Poznania, Robert Dudek, Kazimierz Machowina, Ewa Kutermak-Madej i Kazimierz Madej z Krakowa, Czesław Gałużny z Sosnowca, Marek Grabowski z Dąbrowy Górniczej, Kazimierz Kielian i Władysław Szczepański z Kielc, Marcin Kołpa z Olsztyna, Ewa Łukiewska z Gdańska, Władysław Ratusiński z Częstochowy. Ziemię miechowską reprezentowali: Krystyna Olchawa, Marek Hołda z Miechowa oraz Marek Szumerowski z Książa Wielkiego. 
Plonem pleneru jest wystawa prac pokazujących Miechów i okoliczne gminy prezentowana w Miechowie do końca września a w maju przyszłego roku zostanie pokazana w Warszawie.. Wernisaż wystawy uświetnił koncert w wykonaniu Pawła Grudnia - studenta Akademii Muzycznej w Warszawie. 
   Każdy z artystów pozostawił w Miechowie co najmniej jedną pracę, które będą reprodukowane w przygotowanym przez BWA kalendarzu na rok 2002.
Kazimierz Olchawa

UCZESTNICY PLENERU 

      1.       Marek Andała – Bałtów – POLSKA
      2.       Marta Andała – Bałtów – POLSKA
      3.       Joannna Błońska – Sokołów Podlaski – POLSKA
      4.       Edmund Capâk – Wielki Sariš – SŁOWACJA
      5.       Włodzimierz Dawidowicz – Warszawa – POLSKA
      6.       Emilia Domańska – Poznań – POLSKA
      7.       Robert Dudek – Nowy Wiśnicz – POLSKA
      8.       Czesław Gałużny – Sosnowiec – POLSKA
      9.       Marek Grabowski – Dąbrowa Górnicza – POLSKA
     10.      Marek Hołda – Miechów – POLSKA
     11.      Kazimierz Kileian – Kielce – POLSKA
     12.      Marcin Kołpa – Olsztyn – POLSKA
     13.      Ewa Kutermak–Madej – Kraków – POLSKA
     14.      Ewa Łukiewska – Gdynia – POLSKA
     15.      Kazimierz Machowina – Kraków – POLSKA
     16.      Krystyna Olchawa – Miechów – POLSKA
     17.      Władysław Ratusiński – Częstochowa – POLSKA
     18.      Władysław Szczepański – Kielce – POLSKA
     19.      Aljeksej Szkurat – Smoleńsk – ROSJA
     20.      Mirosław Szumerowski – Książ Wielki – POLSKA

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •