III Międzynarodowy Plener Malarski - Miechów 2002

 Dawno już urokliwa piwniczka MBWA Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie nie podejmowała tylu dostojnych gości i znakomitych artystów. I to z różnych stron świata. Duchota poniedziałkowego wieczoru nie odstraszyła nikogo. III Ogólnopolski Plener Malarski "Miechów 2002" został otwarty wernisażem malarstwa Stanisława Baja.

    - O rozpoczynającym się plenerze możemy śmiało powiedzieć, iż jest to impreza o zasięgu międzynarodowym. Wśród 34 uczestników, którzy zjechali do Miechowa, są artyści z: Austrii, Finlandii, Francji, Ukrainy,...

  

 

 

Nie byłoby możliwe zorganizowanie pleneru plastycznego „Miechów 2002” gdyby nie pomoc instytucji i osób rozumiejących, iż bez kultury miasto i jego mieszkańcy mniej znaczą w Polsce i świecie. Instytucjami, które w największym stopniu pomogły organizatorom to: Małopolski Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe w Miechowie. 
Byli także sponsorzy indywidualni. 
Dzięki Janowi Ostrowskiemu plastycy uczestniczyli w ognisku nad Pilicą. Stanisław Piwowarski pomógł zorganizować wyjazd do królewskiego KrakowaWłodzimierz Barczyński zmobilizował Bank PKO aby ten wsparł finansowo wydawnictwo do wystawy poplenerowej. Bolesław Kot czuwał nad prawnym zaangażowaniem sponsorów Było wiele dalszych osób, które czasami nawet tylko dobrym słowem lub jakimś gestem wspierały działania organizatorów, dzięki którym miasto nabiera znaczenia. Tym wszystkim organizatorzy bardzo dziękują a jednocześnie informują, iż dalsze wsparcie materialne nagrodzone będzie pracami malarskimi powstałymi na plenerze. Można będzie je oglądać w galerii „U Jaksy” od 20 do 30 września. 

Krystyna Olchawa

UCZESTNICY PLENERU

 1. Stanisław Baj – Warszawa – POLSKA
 2. Joanna Błońska – Sokołów Podlaski – POLSKA
 3. Edmund Capâk – Wielki Sariš – SŁOWACJA
 4. Valerie Clark – Nowy Jork – USA
 5. Włodzimierz Dawidowicz – Warszawa – POLSKA
 6. Emilia Domańska – Poznań – POLSKA
 7. Czesław Gałużny – Sosnowiec – POLSKA
 8. Ilona Gonsowskaja – Moskwa – ROSJA
 9. Marek Hołda – Miechów – POLSKA
 10. Aneta Jaźwińska – Warszawa – POLSKA
 11. Hannon Kenneth –  flint minesota  – USA    
 12. Kazimierz Kielian – Kielce – POLSKA
 13. Ewa Kutermak–Madej – Kraków – POLSKA
 14. Agnieszka Kwiatkowska – Kraków – POLSKA
 15. Jean–Vincent Lefeuvre – Champigny FRANCJA
 16. Ewa Łukiewska – Gdynia – POLSKA
 17. Kazimierz Machowina – Kraków – POLSKA
 18. Kazimierz Madej – Kraków – POLSKA
 19. Walter Maringer – AUSTRIA
 20. Ryszard Miłek – Nowy Sącz – POLSKA
 21. Krystyna Olchawa – Miechów – POLSKA
 22. Piotr Ostrowski – Miechów – POLSKA
 23. Ewa Poradowska–Werszler – Wrocław  – POLSKA
 24. Władysław Ratusiński – Częstochowa – POLSKA
 25. Remes Reija – Pori – Finlandia
 26. Marek Sołowiej – Zamość – POLSKA
 27. Irina Sizonienko – Dniepropietrowsk – UKRAINA
 28. Władysław Szczepański – Kielce – POLSKA
 29. Aljeksej Szkurat – Smoleńsk – ROSJA
 30. Mirosław Szumerowski – Książ Wielki – POLSKA
 31. Janusz Trzebiatowski – Kraków – POLSKA
 32. Stanisław Wójcikowski – Limoges – FRANCJA
 33. Antoni Wróblewski – Siedlce – POLSKA
 34. Iwona Wyszatycka – Płock – POLSKA


 • ORGANIZATOR:

 • PATRONAT:

 •  

 • PARTNERZY:

 •