Historyczne obiekty dworskie inspiracją dla rozbudowy infrastruktury wokół Dworku

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” sprawujące opiekę nad zabytkowym Dworkiem „Zacisze” zorganizowało 9 września 2017 roku prezentację projektu Historyczne obiekty dworskie inspiracją dla rozbudowy infrastruktury wokół Dworku „Zacisze”. W popołudniowym spotkaniu wzięło udział 28 osób, które miały możliwość obejrzenia projektu w zapisie elektronicznym 3D. Tego dnia już od rana Dworek był licznie odwiedzany przez turystów, wśród których była zorganizowana grupa z Krakowa, licząca około 20 osób. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w ogrodzie, na które członkinie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki przygotowały smaczne potrawy na wzór dawnej dworskiej gościnności. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, ożywionej dyskusją na temat dalszych planów rozwoju działalności turystycznej i kulturalnej.

Planowane było również udostępnianie Dworku 10 września, ale plan ten musiał zostać zmieniony ze względu na konieczność przekazania Dworku ekipie zajmującej się  niszczeniem szkodników żerujących w drewnie, która tego dnia wkroczyła do akcji. Dworek „Zacisze” poddany został fumigacji i w tym celu został opakowany gazoszczelną folią i poddany zagazowaniu fosforowodorem PH3. 

Turyści, którzy nie mieli możności zwiedzenia Dworku tego dnia, zostali przeproszeni i poinformowani, że mogą skorzystać z bezpłatnego wstępu w innym terminie. Ich wizyta nie była jednak bezcelowa, bo zapoznanie się z  najnowszą metodą trucia robaków przy użyciu gazu,  w celu wyeliminowania korozji biologicznej zapewniająca ich likwidację w 100%,  też była atrakcją. 

Galeria zdjęć: 2017 - DWOREK - EDD

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •