Współczesne funkcje

W roku 2009 Gmina i Miasto Miechów, dzięki pozyskanym funduszom z Województwa Małopolskiego, przeprowadziła gruntowny remont i prace konserwatorskie. Remont objął swym zasięgiem: dach, ściany zewnętrzne, stolarkę okienną, także częściowo podmurówkę (ściany fundamentowe wnętrza) oraz prace zewnętrzne. Zakres i wysoka jakość tych prac przyniosły obiektowi w 2010 r. nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków pt. „Zabytek Zadbany”. Zrewitalizowany Dworek „Zacisze” został włączony do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej i jest bezcennym przykładem szlacheckiego dworku polskiego.

Pragnieniem burmistrza Miechowa – Dariusza Marczewskiego – było, aby Dworek „Zacisze” stał się na nowo, „jak za czasów Kulczyckich”, ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego Miechowa. Zapewne dlatego z dniem 15 lutego 2011 r. opiekę nad zabytkowym obiektem powierzył podlegającej mu samorządowej instytucji kultury, którą jest Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.


Obecny gospodarz BWA „U Jaksy”, przejął wyremontowany dworek bez wyposażenia. Jedynym elementem, który zachował się po poprzednim użytkowniku, jest fotograficzna kopia Małej panoramy bitwy racławickiej. Nowa instytucja zarządzająca szybko pozyskała sponsorów, którzy wyposażyli Dworek „Zacisze” w zabytkowe przedmioty, tworzące miłą atmosferę, przenoszącą nas w klimat życia z przełomu XIX i XX w. Głównym darczyńcą jest Bronisław Nowak, właściciel firmy Aladyn z Krakowa, który wyposażył obiekt w zabytkowe lampy, meble oraz różnorodne historyczne detale. Jarosław Mudyn z Gór Miechowskich wyposażył kuchnię w zabytkowy kredens, a inne drobne elementy wystroju przynieśli miechowianie. Wśród darczyńców znajduje się również Jerzy Drożdż – miechowianin z urodzenia, ambasadora tytularnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, który przekazał do dworku dwie stylowe komody.

Regularne udostępnianie Dworku „Zacisze” w sezonach turystycznych jest możliwe dziękiutworzeniu stanowiska kustosza Dworku, który sprawuje nad nim całoroczną opiekę.

W latach 2011-2014 w Dworku zatrudniani byli stażyści, kierowani do pracy w tym zabytkowym obiekcie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z Programu Konserwator.

Pagórkowate ukształtowanie ogrodu stwarza możliwość aranżowania indywidualnych przestrzeni wokół rzeźb usytuowanych w ogrodzie, pozwalające na ich współistnienie w harmonii z naturą. Kierując się tym zamysłem, nawiązano współpracę z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Efektem tych działań było odsłonięcie w czerwcu 2012 r. rzeźby Krzesimira Wiatra. Postanowiono również poszerzyć o nową dyscyplinę Międzynarodowe Plenery Malarskie „Barwy Małopolski”, odbywające się w Miechowie corocznie od 2000 r., co umożliwi zapraszanie również rzeźbiarzy, którzy w ogrodzie znajdą dobre warunki do twórczej pracy. Opiekunowie Dworku „Zacisze”, szanując również nowszą historię, starają się zachować jej ciągłość, stwarzając możliwość łączenia różnych wątków. W tym duchu, izbę pana domu, zapamiętanego jako gorącego patriotę, nazwano izbą wodza, aby w ten sposób nawiązać również do czasów, kiedy w Dworku mieściło się Muzeum Kościuszkowskie.

Galeria zdjęć: 2013.06.11 - Konkurs plastyczny im. M. Miechowity

Galeria zdjęć: Wycieczka dzieci z Mierzawy

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •