WUP - Program KONSERWATOR

Stażyści z WUP - Program KONSERWATOR - 2011 - 2014

Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Poddziałanie 6.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny "Kapitał Ludzki.”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na zdjęciu powyżej: Dzieci wraz z rodzicami prezentują swoje prace,
wykonane w czasie zajęć plastycznych prowadzonych
przez Anię Kruszec-Wróbel, stażystkę z Programu KONSERWATOR.
Marcin Piekarczyk

ROK 2014

Marcin Piekarczyk jako magister historii realizuje w Dworku swoją zawodową pasję. Z prawdziwym zaangażowaniem opowiada o dziejach dworku i miasta. Przy Dworku odbywają się biesiadne imprezy i integracyjne młodzieżowe spotkania przy grillu. Obsługa tych imprez również należy do stażysty.

Marcin Piekarczyk

ROK 2014
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiedzają Dworek.

Małgorzata Kajdy

ROK 2013

Małgorzata Kajda skierowana do pracy w Dworku jako osoba posiadająca duże doświadczenie pedagogiczne, oprowadzała turystów, porządkowała materiały dotyczące historii Dworku.

Małgorzata Kajdy

ROK 2013

Stażystka Małgorzata Kajdy pomagała w prowadzeniu warsztatów plastycznych, pielęgnacji ogrodu i innych pracach.

Marcin Piekarczyk

ROK 2013

Marcin Piekarczyk, stażysta zatrudniony na stanowisku konserwatora zieleni sprawuje opiekę nad ogrodem przylegającym do dworku. Ogród wpisany jest wraz z Dworkiem do rejestru zabytków. Do obowiązków stażysty zatrudnionego na stanowisku konserwatora zieleni należy pielęgnacja ogrodu, a więc koszenie trawy, nasadzanie nowych roślin, sprzątanie spadów i ich kompostowanie. Ogród jest wpisany do rejestru zabytków, więc trzeba znać jego historię i zasady prowadzenia dworskiego ogrodu.
Marcin Piekarczyk jest prawdziwym gospodarzem, który troszczy się o cały dobytek.

Elżbieta Szymczyk

ROK 2012

Elżbieta Szymczyk zatrudniona na stanowisku menadżera kultury w wolnych chwilach zajmowała się pielęgnacją ogrodu.

Nasadzanie kwiatów popularnych przy polskich dworach w XIX wieku, wymaga wiedzy po którą trzeba sięgać do materiałów źródłowych. Ich sadzonki często zdobywane są od zwiedzających, którzy są miłośnikami kwiatów.

Elżbieta Szymczyk

ROK 2012

Stażystka Elżbieta Szymczyk skupiła się w okresie stażu nad zgromadzeniem dokumentacji dotyczącej dworku, wydobywając z Kieleckiego Archiwum Państwowego cenne dokumenty. Jej głównym zadaniem była bsługa ruchu turystycznego.

Dworek Zacisze jest parterowym budynkiem o konstrukcji zrębowej zbudowany na planie prostokąta. Wejścia znajdują się w elewacji frontowej i tylnej, a przy nich znajdują się ganki z facjatami opartymi na profilowanych słupach. Wnętrze dworku wykonane zostało w układzie dwutraktowym z czterema pomieszczeniami rozdzielonymi przechodnia sienią.

Budynek jest przykładem rezydenci mieszczańskiej, posiada charakterystyczne elementy staropolskiego dworu. Dworek "Zacisze" znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Krzysztof Szczygieł

ROK 2012

Krzysztof Szczygieł zatrudniony jako konserwator zieleni, zajmował się pielęgnacją przyległego ogrodu oraz nasadzaniem nowych kwiatów.

Krzysztof Szczygieł

ROK 2012

W 2012 roku przy Dworku wybudowano tablicę ogłoszeniową, którą przykryto gontem. Jej pomalowaniem zajął się stażysta Krzysztof Szczygieł.

Ania Kruszec

ROK 2011

Dużym wydarzeniem w sezonie turystycznym 2011, była wizyta Ambasadorów z Brukseli, którzy zwiedzali Małopolskę
w czasie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.

Ania Kruszec

ROK 2011

Stażystka Ania Kruszec-Wróbel, specjalistka od architektury krajobrazu z dużą dociekliwością interesowała się chorobą kasztanowca. Okazało sie, że jedyną metodą jego leczenia przed rozwojem szkodnika, jest grabienie i spalanie liści.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •