Marcelina Palka. Politechnika Śląska

Historia dworku i jego właścicieli

 Dworek zakupiony w pierwszej połowie XIX w. przez Maurycego Tytusa Kulczyckiego (1804–1878), rachmistrza powiatu miechowskiego, graniczył od strony północnej z terenami folwarku Wielkozagórze, który do 1819 r. należał do zakonu bożogrobców, a następnie do skarbu Królestwa Polskiego. Dzierżawca folwarku Wielkozagórze i jednocześnie pracodawca Kulczyckiego – Wincenty Piątkowski, po 1846 . wybudował dwór oraz założył przy źródłach rzeczki Miechówki (wg planu Kazimierza Girtlera) park, obszerny ogród owocowy i trzy stawy rybne. Sąsiad, a zarazem przyjaciel Maurycego, Wincenty Piątkowski, naczelnik powiatu miechowskiego, wybitny kolekcjoner i bibliofil, założyciel jednego z pierwszych muzeów w Królestwie Polskim, pochodził z Wiśnicza i jest bardzo prawdopodobne, że to on go tu sprowadził, gdyż oboje znaleźli się w Miechowie w tym samym czasie, czyli w latach czterdziestych XIX w. 

 

Jerzy Sas Kulczycki, z zawodu urzędnik państwowy, były asystent konsularny państw dawnej Brytyjskiej Wspólnoty w Afryce, a prywatnie badacz dziejów rodu Kulczyckich, autor opracowania Z dziejów Kulczyckich. Tom I. Od Brańska do Wiednia (1264–1694), prawny spadkobierca Jerzego Franciszka Kulczyckiego (znanego z bitwy pod Wiedniem, związanego z kawową historią Wiednia).

 

Maurycy Tytus Kulczycki zmarł w wieku 73 lat jako zasłużony nie tylko dla dziejów Dworku, lecz również dla historii Miechowa. Nie wiadomo jednak, gdzie został pochowany. Epitafium poświęcone jego pamięci znajduje się w miechowskiej Bazylice Grobu Bożego. 

Poszukując wątków rodzinnych, związanych z dawnym właścicielem, które mogłyby być inspiracją do ożywienia działań kulturalnych w dworku, odkryliśmy barwną postać, wskazującą nam, jak można łączyć przeszłość z teraźniejszością.

Tą postacią jest współcześnie żyjący Bruno Kulczycki, najprawdopodobniej ostatni z rodu. Historyk sztuki, orientalista, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład pracy dla kultury polskiej. Wraz z żoną Marią, prawnuczką wybitnego malarza Józefa Brandta, uratował od zagłady pałac Brandtów w Orońsku, utworzył Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby, które stworzyło podwaliny dla powstałego później Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Bruno Kulczycki był również inicjatorem utworzenia wielu innych muzeów na Kielecczyźnie oraz powołania Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach i jego pierwszym dyrektorem.

 

Ze względu na fakt, że z inicjatywy Bruna Kulczyckiego działa Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a opiekunem miechowskiego Dworku jest BWA „U Jaksy (notabene niegdysiejsza filia kieleckiego BWA), organizatorzy życia kulturalnego w Miechowie podjęli inicjatywę, na zasadzie kontrastu, stworzenia w ogrodzie zabytkowego Dworku „Zacisze” ekspozycji współczesnych rzeźb plenerowych.


Galeria zdjęć: Bruno Kulczycki, praprawnuk Tytusa Maurycego - historyk sztuki, orientalista, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Galeria zdjęć: Pierwszy zjazd rodzinny Kulczyckich

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •