Plan zagospodarowania 2
 Plan zagospodarowania 1
 Plan zagospodarowania 3

Ogród i plan zagospodarowania

Od 15 lutego 2011r. użytkownikiem Dworku „Zacisze” jest Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”, które w 2013r. nawiązało współpracę z Wydziałem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, w celu opracowania rewitalizacji zabytkowego ogrodu wokół dworku. Studenci pod kierunkiem dr inż. arch. Katarzyny Łakomy wykonali trzy projekty. Specjalnie powołana komisja przeanalizowała przedstawione projekty i większością głosów wybrała do realizacji projekt opracowany przez Olę Bobowską i Anetę Łysek. Obecnie trwają dalsze prace projektowe nad szczegółami. Po ich zakończeniu projekt zostanie złożony do zaopiniowania u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a po uzyskaniu akceptacji,  BWA „U Jaksy” przystąpi do praktycznej realizacji projektu. Część prac wykonać będzie można społecznie ale konieczne będą też inwestycje, na które pozyskać trzeba fundusze.

Galeria zdjęć: 2013.06.28 - Studenci z Politechniki Krakowskiej inwentaryzują ogród

Galeria zdjęć: Dworek - rewitalizacja ogodu

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •