2020 - BARWY MAŁOPOLSKI dla JANA PAWŁA II. Zabudowania poklasztorne przy Bazylice Grobu Bożego

Rzeźba Wincentego Kućmy - Madonna z Dzieciątkiem Jezus

Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski w towarzystwie ks. proboszcza Franciszka Siarka, jako pierwsi zwiedzili wystawę  "BARWY MAŁOPOLSKI"  dla JANA PAWŁA II, w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego. Wernisaż odbył się 29 września 2019 roku, niejako z wyprzedzeniem, bo wystawa ta wciąż spieszy się na jakieś wydarzenie związane z Janem Pawłem II – tym razem przygotowując się do 100. rocznicy Jego urodzin.

Wystawa "BARWY MAŁOPOLSKI" dla JANA PAWŁA II" już wkrótce obchodzić będzie okrągłą 10. rocznicę od pierwszej prezentacji. Była już prezentowana w wielu galeriach, muzeach i kościołach. Ma więc długą i ciekawą historię, a zrodziła się w Miechowie na bazie Międzynarodowych Plenerów Malarskich "BARWY MAŁOPOLSKI", które odbywają się corocznie od 2000 roku.


Obrazy: Stanisław Mazuś - Pomiędzy Niebem a Ziemią; Stanisław Chomiczewski - A w górach już zima

Myślą przewodnią do zorganizowania wystawy była chęć wzięcia zbiorowego udziału w przygotowaniach do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Artyści podobnie jak śp. Karol Wojtyła, również Artysta – poeta i aktor – kochają przyrodę i odczuwają boskość natury.

Obrazy: Stanisław Sacha Stawiarski - Nie ma Go tu. Zmartwychwstał; Eden. Znak Przymierza; Drzewo życia 

Piękno przyrody, symboliczne ukazywanie prawd wiary zobrazowane poprzez odniesienia do sacrum, a także dobro płynące od przedstawionych w obrazach osób, są źródłem przekazywanych wzruszeń. W wystawie uczestniczą artyści różnych pokoleń, różnych środowisk artystycznych  absolwenci różnych uczelni artystycznych. Profesorowie akademiccy, artyści uprawiający twórczość jako jedyne posłannictwo zawodowe, a także artyści łączący twórczość z pracą w instytucjach  kultury.


Obrazy: Paweł Olchawa - Spacer. Jan Paweł II; Svetlana Kornilova – W lesie

W 1999 roku Jan Paweł II odczytał w Watykanie 4 kwietnia 1999, w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego List do artystów, który poruszył bardzo to środowisko. Obszerny tekst jest inspirujący, pouczający i wyrażający nadzieję na współpracę. Czytamy w nim m.in.:

Jak jednak wiecie, Kościół nadal żywi bardzo wysokie uznanie dla sztuki jako takiej. Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę. Nawet wówczas gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie.


Artyści na tle wystawy: /./ Stanisław Chomiczewski, Antoni Wróblewski, Michał Godlewski  W tle obrazy: Piotr Błażejewski - Krzyż Bożogrobców; Janusz Lewandowski - Pielgrzym, Krzysztof kolarz - Cierpienie Jana Pawła II; Stanisław Baj - Matka

Obrazy: Arkadiusz Waloch - U królowej Tatr; Antoni Wróblewski - Katedra

Artystki Krystyna Olchawa i Halina Budziszewska na tle ekspozycji

Wielu artystów podjęło tę współpracę. Każdy na swój sposób starał się zawrzeć w swej twórczości w symbolicznym ujęciu piękno, jakby na zamówienie Jana Pawła II, który głosił, że: piękno uwidacznia dobro, a dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. W Liście napisał też m.in.: Kościół potrzebuje zwłaszcza tych, którzy umieją zrealizować to wszystko na płaszczyźnie literatury i sztuk plastycznych, wykorzystując niezliczone możliwości obrazów oraz ich znaczeń symbolicznych. Sam Chrystus często posługiwał się obrazami w swoim przepowiadaniu, co było w pełni zgodne z logiką Wcielenia, w którym On sam zechciał się stać ikoną niewidzialnego Boga.

Pierwszy wernisaż wystawy "BARWY MAŁOPOLSKI" dla Jana Pawła II zbiegł się z piątą rocznicą śmierci Jana Pawła II i odbył się w Wielki Piątek 2 kwietnia 2010 roku z udziałem Krakowskiego Metropolity Kardynała Stanisława Dziwisza. Wystawa prezentowana była w Kopalni Soli w Wieliczce. Poprzez pokazanie prac w miejscu tak licznie odwiedzanym, artyści zademonstrowali szerokiemu odbiorcy więź artystów z Papieżem.

Metropolita Kardynał Stanisław Dziwisz zwiedza wystawę w Kopalni Soli w Wieliczce w 2010 r. 

Fragment wystawy w Kopalni Soli w Wieliczce w Komorze Stanisława Staszica. Obrazy: Stanisław Baj - Matka; Dorota Sak - Ecce Homo; Rzeźba Wincentego Kućmy - Jan Paweł II; Obrazy: Krzysztof Kolarz - Cierpienie Jana Pawła II; Stanisław Sacha Stawiarski - Eden. Znak Przymierza

Kardynał Stanisław Dziwisz wraz z asystą zwiedzają wystawę wzdłuż chodnika im Jana Pawła II, w tle obrazy Eugeniusza Molskiego

Obraz: Marek Sak - Genezis

Artyści - Stanisław Chomiczewski i Marek Sak w czasie wernisażu

Stanisław Bialogłowicz na tle swoich obrazów - Miechowski całun II – Biczowanie, Ukrzyżowanie, Złożenie do grobu

Wystawa wędrowała od miasta do miasta i tak się składa, że kiedy zakończył się proces beatyfikacyjny i ogłoszono datę Beatyfikacji Jana Pawła II, wystawa prezentowana była w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie. Biskup Kazimierz Górny otwierając wystawę w Muzeum wspominał niezwykle ciepłe relacje Jana Pawła II ze światem artystów. Apelował, aby i dziś twórcy budzili nadzieję dla Polski i świata.

Biskup diecezji rzeszowskiej ks Kazimierz Górny  

Rzeżba Wincentego Kućmy - Jan Paweł II; Obrazy: Janusz Lewandowski - Narcyz; Franciszek Maśluszczak - Ks. Jerzy Popiełuszko. Śmierć w Nurtach Wisły

Bezpośrednio z Rzeszowa wystawa powędrowała do miasta Acuto nieopodal Rzymu, do regionu, gdzie Karol Wojtyła często wędrował górskimi szlakami, aby zdążyć na Jego beatyfikację. Wernisaż wystawy w zabytkowym kościele San Sebastiano,  odbył się w wigilię beatyfikacji Jana Pawła II.

 

Fragment ekspozycji w Acuto we Włoszech, prezentowanej w kościele San Sebastiano 

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych:  Region LAZIO – reprezentował Francesco Scalia, XII Związek Miast Górskich "MONTI ERNICI" –  Prezydent Achille Bellucci i Burmistrz ACUTO – Augusto Agostini. Organizatorów wystawy reprezentowała dyrektor BWA "U Jaksy" – Krystyna Olchawa. Honorowy patronat nad wystawą "Colori della Malopolska" per Giovanni Paolo II, prezentowanej w kościele San Sebastiano, objęli: Prezydent regionu Lazio – Mario Abbruzzese oraz dyrektor Polskiego Instytutu Kultury w Rzymie – Jarosław Mikołajewski. 

Obrazy: Barbara Chorążek - Pejzaż, Drzewa; Ryszard Kowalewski - Szczyty Tatr

Na przestrzeni dziesięciu lat zrealizowano dwadzieścia edycji tej wystawy. Wszystkie ekspozycje  były starannie przygotowane i każda budziła duże zainteresowanie danej społeczności. Warto tu  wspomnieć o wystawie w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, która odbyła się w 2013 roku. Na łamach Dziennika Polskiego napisano m.in. Ta wystawa nie pokazuje obrazów z życia naszego papieża. Ona jest mu dedykowana. Jan Paweł II był bardzo związany z Małopolską. Dlatego między innymi pejzaże z tej ziemi artyści tworzą dla Niego. Papież uwielbiał Boga też poprzez podziwianie przyrody – mówi Krystyna Olchawa. Marek Sak dodaje, że Ojciec Święty Jan Paweł II był pielgrzymem, więc obrazy z różnych miejsc – w pewnym sensie – ukazują przesłanie Jego pontyfikatu.

W wernisażu w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie  uczestniczyli m.in. (od prawej) Arcybiskup Kardynał Stanisław Dziwisz, Dyrektor Muzeum Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Dyrekto BWA "U Jaksy" Krystyna Olchawa, Wiceprezes Zarządu Głównego ZPAP Ryszard Kowalewski, Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski i aktor scen krakowskich Krzysztof Górecki (obecnie Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP).

Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie prezentowana była w czasie kiedy Papież Franciszek podał do publicznej wiadomości podczas konsystorza w dniu 30 września 2013, że datę kanonizacji Jana Pawła II wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2014.

Kardynał Stanisław Dziwisz zwiedza wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie w dniu wernisażu 11 listopada 2013 roku

Duchowym protektorem wystawy jest Wincenty Kućma, artysta niezwykle zaangażowany w realizację twórczości o tematyce sakralnej, który pomimo swego zapracowania zawsze znajduje  czas aby czynnie uczestniczyć przy realizacji kolejnych edycji wystawy. 

Na zdjęciu: Wincenty Kućma w towarzystwie Bronisława Nowaka oraz Krystyny Białogłowicz i Stanisława Białogłowicza

Uwieńczeniem tego artystycznego przedsięwzięcia jest stała ekspozycja wystawy „BARWY MAŁOPOLSKI” dla JANA PAWŁA II, prezentowana w zabudowaniach poklasztornych Bożogrobców w Miechowie, gdzie została bardzo ciepło i z ogromnym zaangażowaniem przyjęta przez Proboszcza ks. Franciszka Siarka. 

Artysta Dorota Sak, dyrektor BWA "U Jaksy" Krystyna Olchawa oraz Proboszcz ks. Franciszek Siarek


Obrazy: Marcin Kołpa – Kwitnące łąki; Halina Budziszewska –  Pejzaż; Krystyna Kućma – Trawy; Anna Dziubas – Dojrzewające pola

Wernisaż wystawy "Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Wystawa prezentowana w zabudowaniach poklasztornych adresowana jest głównie do pielgrzymów zwiedzających Bazylikę Grobu Bożego i inne przyległe obiekty, a także do młodzieży miechowskich szkół i wszystkich osób poszukujących duchowych doznań.

Artyści Helena Jacyno i Paweł Olchawa - na tle obrazu H. Jacyno - Módl się za nami


Obraz: Dorota Sak - Ecce Homo

Obrazy: Stanisław Pasieczny - Morskie Oko; Zbigniew Hołda - Tatry; Franciszek Maśluszczak - Las

Obrazy: Norbert Tomczak – Przybity do krzyża; Skaidrė Butnoriutė – Motyw Maryjny; Stanisław Pasieczny – Ołtarz w Bazylice Grobu Bożego


Obrazy: Saulius Kruopis – Bazylika; Grzegorz Chorążek – Krzyż przydrożny; Arturas Savickas – Kaplica św. Barbary; Mirosław Szumerowski – Miechowski Chrystus

Na stałej ekspozycji w pomieszczeniach poklasztornych prezentowane są 74 obrazy i 4 rzeźby, 58 uczestników, w tym 13 artystów zagranicznych reprezentujących siedem krajów: Austrię, Finlandię, Francję, Kurdystan, Litwę, Rosję i Słowację.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy.   • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •