2011 - Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie

„Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II

 http://www.niedziela.pl/artykul/58581/nd/%E2%80%9EBarwy-Malopolski%E2%80%9D-dla-Jana-Pawla-II

  

Ks. Janusz Sądel

24 stycznia br. odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II, którą przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Miechowie, od 11 lat, corocznie, organizujące Międzynarodowe Plenery Malarskie „Barwy Małopolski”

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie po raz kolejny ma wspaniałą okazję zaprezentowania publiczności wystawy sztuki współczesnej tak wielu wybitnych twórców polskich jak i zza granicy. Wystawa zbiegła się z radosną wiadomością o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego i ogłoszeniu daty beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II, którego wystawa dotyczy i jest mu dedykowana. A prace są bardzo różne, jak różna jest wrażliwość artystów. Różna tematyka, technika i materiał, ale ten sam klimat, w którym czuje się Jana Pawła II, słyszy jego głos, patrzy się jego oczyma na świat, który dał nam Bóg. Wystawa jest hołdem dla wielkiego Polaka z Małopolski, który był i jest największym autorytetem przełomu wieków i jest w naszych sercach niedoścignionym ideałem miłości czystej i świętej, którą twórcy chcieli pokazać językiem sztuki. 
W wystawie uczestniczą artyści i profesorzy, reprezentujący różne uczelnie artystyczne (Wincenty Kućma, Stanisław Batruch, Leszek Misiak, Allan Rzepka i Ewa Kutermak-Madej - reprezentujący ASP Kraków, Stanisław Białogłowicz - Uniwersytet Rzeszowski, Stanisław Baj - ASP w Warszawie, Franciszek Maśluszczak Politechnikę Warszawską, Dorota i Marek Sakowie - ASP w Łodzi oraz Andrzej Guttfeld - Uniwersytet w Toruniu i Władysław Szczepański - Uniwersytet w Kielcach), artyści malarze (Janusz Lewandowski, Antoni Wróblewski, Stanisław Mazuś, Stanisław Sacha Stawiarski, Stanisław Chomiczewski i Miro Bucher), artyści pedagodzy i animatorzy kultury, dla których uczestnictwo w wystawie jest ważnym wyzwaniem. Na wystawie prezentowane są prace artystów reprezentujących 9 krajów: Finlandię, Ukrainę, Rosję, Hiszpanię, Włochy, Słowację, Irak, Polskę i RPA. Celem wystawy, zorganizowanej dla uczczenia najwyższego autorytetu dla współczesnego świata Jana Pawła II, jest budowanie świadomego dialogu artystów z odbiorcami sztuki poszukującymi piękna wzbogacającego duchowość człowieka. Jak napisała o wystawie jej pomysłodawczyni i kurator Krystyna Olchawa, dyrektor Galerii „Jaksa” z Miechowa, „do ekspozycji włączono takie dzieła, które nie tworzą sytuacji, w których można zgubić sens przekazu artystycznego. Prezentowana na wystawie sztuka jest czytelna i zawiera treści potrzebne do kreowania lepszej i piękniejszej rzeczywistości”. 
Dlatego bp Kazimierz Górny, otwierając wystawę, wspominał niezwykle ciepłe relacje Jana Pawła II ze światem artystów. Apelował, aby i dziś twórcy budzili nadzieję dla Polski i świata. Niezwykłym dopełnieniem tego, co zobaczyliśmy na wystawie było wystąpienie prof. Wicentego Kućmy, który opowiedział o swoim spotkaniu z Janem Pawłem II, kiedy zaprezentował mu projekt katedry w Irkucku w Rosji. 
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo rzadko w Rzeszowie można zobaczyć dzieła tak znakomitych artystów w jednym miejscu.

 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •