2014 - Galeria Sztuki BWA JATKI w NOWYM TARGU

To już 15 edycja wystawy.

Wystawa prezentowana w Galerii Sztuki BWA JATKI w 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu, ma bardzo uroczysty charakter. Wernisaż wystawy z piękną poetycką oprawą artystyczną w wykonaniu aktora Piotra Cyrwusa (znanego jako Ryszard Lubicz z serialu telewizyjnego "Klan"), wprowadził zebranych gości w obszar nauk głoszonych przez Jana Pawła II. Odczytane  fragmenty "Listu do artystów" napisanego przez Ojca Świętego w 1999 roku, czytane ze zrozumieniem, wtajemniczyły słuchaczy w obszar uduchowionych rozmyślań o Bogu i o ziemskim posłannictwie człowieka. Przed wejściem do sal wystawowych ustawiono monumentalną fotografię przedstawijącą scenę z Janem Pawłem II z wizyty w Nowym Targu w 1979 r. Zaproszenia, plakaty i baner z długą listą artystów uczestniczących w tej wystawie zapraszały do poznania różnorodnych wyznań wiary i podziwu dla widzialnych znaków Stwórcy. Piękno przyrody, prawdy wiary zobrazowane poprzez odniesienia do sacrum i dobro płynące od przedstawionych w obrazach osób, są źródłem doznawania wzruszeń. Patronat honorowy nad wystawą objął Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, który, to ważne wydarzenie przypominające wizytę Ojca Świętego na Podhalańskiej Ziemi, poprzedził wydaniem Kazań Jana Pawła II wygłoszonych w Nowym Targu. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś we wstępie do książki KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA DO NOWOTARŻAN napisał: "Święty Jan Paweł II był niestrudzonym siewcą słowa Bożego. przez prawie 27 lat pontyfikatu wypełniał swoim głosem Plac św. Piotra w Rzymie i wiele miejsc na całym świecie. Na ostatnim etapie swojego nadzwyczajnego kaznodziejstwa papież przemawiał wyłącznie swoim ciałem. Mówił bez słowa swoim cierpieniem". Do tego widzialnego cierpienia Jana Pawła II nawiązują obrazy wyrażające silne przeżycia emocjonalne, takie jak: Portret cierpiącego Jana Pawła II, Modlitwa Matki, która jest symbolem wszystkich matek, śmierć Księdza Jerzego Popiełuszki, Ecce Homo  i wiele innych. Te obrazy nie pozwalają przejść obok wystawy obojętnie. Wystawie towarzyszy wydawnictwo katalogowe.

Galeria zdjęć: Galeria Sztuki BWA JATKI

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •