2014 - Galeria Dominikańska ZIELONA 13 - ŁÓDŹ

Otwarcia wystawy „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II, w Klasztorze Dominikanów dokonał o. Szymon Popławski. W wernisażu uczestniczyli również Katarzyna Wolska i prof. Marek Sak z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych oraz kurator wystawy Krystyna Olchawa. Wernisaż odbył się 30 marca 2014r. bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00. Termin wystawy zbiega się z przygotowaniami do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, co stanowi dodatkowy bodziec do poszukiwania inspiracji dla rozmyślań związanych z naukami naszego Wielkiego Papieża Polaka. Wystawa jest filozoficznym kontekstem – zespołem malarskich odniesień do głębszego zrozumienia Listu Jana Pawła II skierowanego do artystów w 1999 r.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •