2016 - CENTRUM KULTURY W PRZEMYŚLU GALERIA STARA KRĘGIELNIA

Pomysłodawczynią wystawy jest Krystyna Olchawa, dyrektorka BWA ”U Jaksy” w Miechowie. To właśnie dzięki jej inicjatywie, co roku organizowane są międzynarodowe plenery malarskie, w których uczestniczą artyści, oraz profesorowie, reprezentujący różne uczelnie artystyczne, dla których malarstwo jest posłannictwem wobec ważnych wartości społecznych. Są to artyści pochodzący z całej Polski, oraz Europy: Austrii, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Rosji, Finlandii, Francji, Włoch i Kurdystanu. Tworzą oni prace inspirowane listem Jana Pawła II do artystów:


„Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zachciał niejako dać wam udział.
Dlatego właśnie uznałem, że te słowa z Księgi Rodzaju będą najwłaściwszym rozpoczęciem mojego listu do was. Czuję się z wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Tym listem pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami, który w ciągu dwóch tysięcy lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu trzeciego tysiąclecia nadal ma przed sobą rozlegle perspektywy.
                                                                                    Jan Paweł II, „List do artystów” (fragment),
                                                                                    Watykan, dnia 4 kwietnia 1999


Wystawa po raz pierwszy była eksponowana w 2010 roku w podziemiach Kopalni „Wieliczka” z okazji piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Rok później w czasie beatyfikacji oglądać ją można było we Włoszech, w starym zabytkowym mieście Acuto położonym wysoko w górach, nieopodal szlaku, który przemierzał Jan Paweł II, a następnie w Serrone i Boville Ernica. W sumie do tej pory odwiedziła około 20 miast polskich, m.in. Wadowice, Kraków, Łódź, Nowy Wiśnicz, Brzesko.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •