14 DNI Z KALENDARZA – rzeźba Janusza Czumaczenko

 

28.03-15.04.2008. Cykl rzeźbiarski "Kalendarze" jest dla autora rodzajem dziennika.
Większość prac ma linearną, pionową lub poziomą narrację, a kolejne odcinki rzeźb posiadają kontynuację w następnych realizacjach. Cechą charakterystyczną jest ich rytmiczność i powtarzalność podobnych motywów. Rytm w tych rzeźbach jest odzwierciedleniem odwiecznych cykli funkcjonujących w przyrodzie. Czumaczenko nie tworzy prac przedstawiających, jak twierdzi nie chce naśladować natury. Jednocześnie tworzy rzeźby opowiadające o człowieku, jego kondycji i emocjach. Rzeźby Janusza Czumaczenko mają charakter archetypicznego znaku. To stworzone
przez artystę symbole czasu i przemijania. Ich forma budzi skojarzenia z archaicznymi narzędziami, przedmiotami o nie do końca określonej funkcji i przeznaczeniu. Tworzy w kamieniu, to z niego w trakcie mozolnej obróbki pojawi się przyszła rzeźba. Poszukuje prostej i jednocześnie oryginalnej formy, właściwego przełożenia idei w zmaterializowane dzieło. Jest to zmaganie się z materią, ale również z własnymi emocjami i wyobrażeniami. W czasach, gdy rzeźbę można tworzyć ze wszystkiego, wykorzystując gotowe materiały i elementy wzięte z otaczającej nas rzeczywistości, przywiązanie do tradycyjnego medium i tradycyjnego warsztatu musi budzić respekt. Tym bardziej, że zmaganie się z tak trudnym materiałem, jakim jest kamień, wymaga wiele wytrwałości, pracy i konsekwencji.

Czumaczenko Janusz urodził się w 1962 roku w Łodzi. Studia ukończył w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Grafiki w 1987r. Od 1986 roku asystent, a obecnie adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby i rysunku. 

Janusz Czumaczenko prezentuje naturalne zjawiska spontanicznej symbiozy codziennej egzystencji ludzkiej z nieustanną potrzebą kreacji sztuki, która uzmysławia widzowi, że twórczość służy powoływaniu do życia autonomicznych bytów,  wyrosłych z materii Matki Ziemi. Kręgosłup ideowo-artystyczny Janusza Czumaczenki kształtowali jego mistrzowie: Henry Moore, Jean Arp, Constantin Brancusi. Wrażliwość artystyczna kształtowana poprzez obserwację Natury sprawia, że w strukturze kamienia, drewna, blachy, drutu i tego wszystkiego, co może być budulcem rzeźbiarskim artysta dostrzega potęgę środków graficznych jako ekspresję powłoki wykorzystywaną w rzeźbie. Siłą twórczych dokonań Janusza Czumaczenki jest autentyczna spójności osobistych doznań i refleksji z potrzebą kreacji formy, budowanej i wyrażanej poprzez: gładkość i chropowatość, śliskość i suchość, kontrast wielkości poszczególnych elementów itp. cech trójwymiarowej materii.


 

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •