EDUKACJA

     "kwiaty dla taty"

- zajęcia plastyczne przy Dworku "Zacisze"

W czerwcu i lipcu przy Dworku odbywają się zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie. W ogrodzie można obserwować przyrodę i uczyć się dostrzegć jej różnorodność oraz zmienność. w czasie zajęć uczestnicy poznają też takie tajniki plastyczne, które pozwalają rozwijaać talenty i poprawnie malowaćartystyczne kompozycje.


 

„Peacepainting – Malowanie dla Pokoju”

Trzyosobowa grupa młodzieży z Miechowa wyjedzie 23 maja 2014 r. do Norwegii, w ramach projektu polsko-norweskiego „Peacepainting – Malowanie dla Pokoju”.  Liderem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach zarządzana przez panią Katarzynę Wawrzeń.  Jednym z ośmiu partnerów jest Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. W  pierwszym spośród trzech zaplanowanych wyjazdów do Norwegii weźmie udział 50 osób, z Proszowic, Nowego Brzeska, Białego Dunajca, Starego Sącza, Myślenic, Koszyc i Miechowa. Nasze miasto reprezentować będą: Kinga Bujak z sekcji  plastycznej działającą w Galerii „U Jaksy” (uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1) oraz Katarzyna Barańska i Wiktor Midro  z pracowni komputerowej działającej w Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego (uczniowie Gimnazjum „OMEGA”). Opiekunem grupy miechowskiej będzie artysta, specjalista ds. edukacji plastycznej Paweł Olchawa.

Punktem docelowym jest miasto Terrak w Norwegii, ale wcześniej młodzież zatrzyma się w Oslo, gdzie zwiedzi Muzeum Narodowe Edvarda Muncha, by zobaczyć najsłynniejszy obraz norweskiego artysty zatytułowany „Krzyk”. Program przewiduje też zwiedzanie miasteczek Bronnoysund i Bindalseidet ,a w drodze powrotnej  Kopenhagi. Atrakcją Norwegii są fiordy, przewidziane jest więc ich zwiedzanie, m.in. fiordu zwanego „Góra z dziurą” w miejscowości Bindalseidet. 
 

„W marcu 2009 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przedmiotów artystycznych w szkołach Unii Europejskiej (Parlament Europejski 2009). Oto jej kluczowe zalecenia: edukacja artystyczna powinna być obowiązkowa na wszystkich poziomach kształcenia; w edukacji artystycznej należy stosować najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT); nauczanie historii sztuki musi obejmować spotkania z artystami i wizyty w placówkach kulturalnych. Wezwano do lepszego nadzoru i koordynacji kształcenia artystycznego na poziomie europejskim (w tym monitorowania wpływu tego kształcenia na kompetencje uczniów w Unii Europejskiej), by osiągnąć postęp w tej dziedzinie.

W tym samym opracowaniu postawione są interesujące pytania i próba odpowiedzi na nie – cytuję: „Jakie są cele edukacji artystycznej? /./ Są to: rozwijanie umiejętności artystycznych, wiedzy i zrozumienia, udział w różnych formach tworzenia sztuki; poprawa rozumienia kultury; dzielenie się doświadczeniami artystycznymi; oraz kształtowanie uczniów na wyrobionych odbiorców i twórców sztuki. W większości państw od edukacji artystycznej, oprócz osiągania tych wyników artystycznych, oczekuje się też wyników społecznych i kulturalnych (takich jak pewność siebie i poczucie własnej wartości, indywidualna ekspresja, praca w zespole, zrozumienie międzykulturowe i udział w kulturze). Wśród celów stawianych edukacji artystycznej kładzie się nacisk na kreatywność (często związaną z jej znaczeniem dla innowacyjności) i na edukację kulturalną w odniesieniu zarówno do tożsamości jednostkowej, jaki promowania zrozumienia międzykulturowego.

 

Pogadanki na wystawach


Tradycyjnie Galeria „U Jaksy” prowadzi pogadanki na temat prezentowanych wystaw dla zorganizowanych grup szkolnych.
Zwiedzający wprowadzani są w zagadnienia sztuki, które przybliżają słuchaczom sylwetkę artystyczną twórcy, tematykę i symboliczne znaczenia oraz wartości formalne omawianych prac.

Wystawy dają okazję do szerokiego omówienia pewnych zagadnień w sztuce nowoczesnej oraz przedstawionych przez artystów różnorodnych tematów. Każdorazowo pogadanki towarzyszące poszczególnym ekspozycjom są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań grup zwiedzających.

Zajęcia plastyczne dla dzieci

BWA „U Jaksy” prowadzi zajęcia plastycznej dla dzieci:
- dla dzieci od 6 do 12 lat - poniedziałki, godzina 14.00 - 15.30


Celem prowadzonych zajęć jest:
1) rozwijanie wyobraźni i poznawanie zagadnień plastycznych
2) ćwiczenie spostrzegawczości i kształcenie wrażliwości estetycznej

Opłata – 15 zł za jedną sesję zajęciową - dwie godziny lekcyjne.
Płatne z góry za 4 sesje należy wpłacić w Galerii "U Jaksy", Plac Kościuszki 3a
Zapisy na zajęcia prowadzone są w Galerii "U Jaksy".

Wykłady prowadzi: artysta plastyk - mgr Krystyna Olchawa

Informacja telefoniczna pod nr: 41 383 07 95

Wykłady

Wykłady o sztuce, o historii związanej z Jaksą Gryfitą, Maciejem z Miechowa, Maurycym Tytusem Kulczyckim, odbywają się w różnych obiektach: w Domu Pracy Twórczej, w Galerii "U Jaksy" oraz w Dworku "Zacisze". W zależnosci od tematyki i rodzaju zapotrzebowania. Część wykładów ma charakter otwarty, adresowany do wszystkich grup wiekowych, część realizowana jest dla uczniów szkół średnich, a część dla turystów.

Spotkania autorskie

Niemal każdy wernisaż w Galerii „U Jaksy” stwarza okazję do spotkania artysty z odbiorcami. Zarówno na wystawy indywidualne, jak i zbiorowe są zapraszani twórcy, by osobiście mogli opowiedzieć
o swojej sztuce i porozmawiać ze zwiedzającymi. Kameralne spotkania w gronie miłośników sztuki,
w towarzystwie autora, czynią bezpośredni kontakt
z prezentowanymi dziełami wręcz familiarnym, zbliżającym do samego źródła i twórczego przesłania. Uczestnicy wernisaży, w trakcie których najczęściej odbywają się spotkania autorskie cenią sobie samą możliwość spotkania
z artystą czy otrzymania dedykacji wpisanej do katalogu. Indywidualny kontakt również artyście stwarza okazję do poznania interpretacji jego sztuki przez uczestników tych spotkań.

Wernisaż malarstwa Adama Wsiołkowskiego Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie był w artystycznym życiu Miechowa, wysublimowanym przeżyciem płynącym z interpretacji prezentowanych dzieł i serdecznej osobowości artysty, otwartego na bezpośrednią rozmowę, chętnie wpisującego dedykacje do starannie wydanego katalogu.

Teksty o sztuce

Teksty własne pisane przez wyspecjalizowaną kadrę BWA, zamieszczane są w wydawanych przez Galerię wydawnictwach katalogowych towarzyszących wystawom, publikowane w prasie i na stronie internetowej. Opracowania tekstowe przybliżają zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej i kultury regionu. Powstają również opracowania tekstowe na zamówienie, realizowane przez krytyków sztuki lub artystów.

Innym rodzajem działalności przybliżającej literaturę i poezję miłośnikom sztuk pięknych, jest czytanie specjalnych tekstów do wybranych zagadnień plastycznych tworzonych jako ilustracje. Takim wydarzeniem było np. czytanie poematu "Anhelli" Juliusza Słowackiego, w czasie otwarcia Pracowni Odtworzonej Stefana Żechowskiego, w której prezentowane są jego ilustracje do tego utworu. Fragmenty poematu czytał aktor scen krakowskich Krzysztof Górecki.

Filmy o sztuce

Galeria „U Jaksy” od wielu lat organizuje seanse filmowe, prezentując filmy z własnej filmoteki lub pozyskane od artystów uczestniczących w miechowskich plenerach, bądź wystawiających swoje prace. Są to filmy opowiadające o życiu
i twórczości artystów, dokumentujące ważne wydarzenia artystyczne czy też ukazujące zabytki architektury i przyrody.


W 2007 roku współpracujące z BWA "U Jaksy", Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie sfinansowało realizację dwóch filmów:
- „Barwy Małopolski”, film ukazujący prace artystów w plenerze i niezwykłą urodę naszej ziemi
- „Monti Ernici” poświęcony włoskiemu regionowi, partnerowi powiatu miechowskiego, usytuowanemu w pięknych górach pomiędzy Rzymem a Monte Cassino.

Oba filmy nakręcone zostały w wersji polskiej i włoskiej, przez znanego reżysera Stefana Szlachtycza i operatora Jerzego Drużkowskiego, a pierwszy z filmów opatrzony został również komentarzem w języku angielskim,ponieważ w artystycznych przedsięwzięciach polsko-włoskich uczestniczą artyści anglojęzyczni z różnych krajów europejskich.

Powstają również interesujące filmy dokumentujące działania artystyczne realizowane przez BWA "U Jaksy", jak np.
- ARTE LUOGO NATURA – Sztuka akcji – Fiuggi – Włochy, 2007
- "Barwy Małopolski" w Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach – Galeria PANORAMA - Retrospektywna wystawa malarstwa współczesnego ze zbiorów Galerii ” U Jaksy”, 2009

KONCERTY

Działalność koncertowa organizowana jest
w szczególnych okazjach jako imprezy towarzyszące ważnym wydarzeniom wystawienniczym lub z okazji jubileuszowych rocznic. Miejscem organizowanych koncertów najczęściej jest Galeria "U Jaksy" ale niekiedy organizowane są w Bazylice Grobu Bożego lub przy Dworku "Zacisze". Zawsze jest to ambitne wydarzenie muzyczne, które wzbogaca działalność Biura Wystaw Artystycznych. Wykonawcami są artyści Filharmonii Krakowskiej, Capelli Cracoviensis, Orkiestry Straussowskiej Obligato, Zespołu Muzyki Dawnej Camerata Cracovia, Kabaretu Loch Camelot, Piwnicy Pod Baranami i wielu innych artystów występujących z recitalami.

Z tego cyklu doniosłym wydarzenie był poetycko-muzyczny spektakl teatralny w opracowaniu i reżyserii legendarnego aktora Jana Nowickiego z oryginalną muzyką Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego do poezji ks. Jana Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Jana Nowickiego i Jana Pawła II.

Z egzotycznym koncertem wystąpił w Galerii "U Jaksy" Noel Coutts - żeglarz, pieśniarz, gitarzysta....
Pochodzi z Szetlandów. Ma na swoim koncie 6 albumów, a w Nowej Zelandii uważany jest za legendę blues'a.
W 2005 roku spakował się i wyruszył, jak sam to określa, na żeglarsko - muzyczną przygodę.

Muzyczna oprawa wernisaży

Muzyczna oprawa wernisaży ma charakter edukacyjny. Nadaje wystawom charakter doniosłego przeżycia, sprzyjającego skupieniu nad oglądanymi dziełami sztuk wizualnych. Wykonawcami małych koncertów są różnorodni artyści: nauczyciele szkół muzycznych, studenci uczelni muzycznych, a także najzdolniejsi uczniowie miechowskiej Szkoły Muzycznej, dla których taki występ jest wyróżnieniem. Ta symbioza sztuk plastycznych z muzyką sprzyja ogólnemu wzrostowi kultury i pogłębieniu refleksji twórczej interpretacji dzieł, czyni z wernisaży prawdziwą ucztę duchową, która nadaje życiu głębszy sens i czyni go piękniejszym.

Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Romana Breitenwalda ubogacił muzycznie działający w Miechowie Zespół GALICYA w składzie: Jadwiga Oleksa - sopran; Anna Krzyworzeka - sopran, alt; Ewa Deńca - alt; Justyna Szlosek - alt; Zbigniew Skrzypczyk - tenor, baryton; Mariusz Oleksa - baryton, bas

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •