Młodzież z LO o sztuce

 

Spotkanie z miechowianinem – reżyserem Markiem Brodzkim zorganizowano (23 stycznia 2018 r.)  specjalnie dla młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie gdyż Marek Brodzki również jest jego absolwentem.

Najważniejszym punktem programu była projekcja  filmu z drugiego cyklu „Obrazów ożywionych” wyreżyserowanych przez Marka Brodzkiego. Film powstał na kanwie obrazu „Kucie Kos” Artura Grottgera na zamówienie TVP.  Fabuła filmu ożywia czarno-biały rysunek malarza z cyklu Polonia, który przedstawia kucie kos przeznaczonych dla powstańczych oddziałów. Film ukazuje proces powstawania dzieła  poświęconego Powstaniu Styczniowemu 1863 r. oraz postawę Artura Grottgera wobec walki o niepodległość. W filmie zasygnalizowane są akcenty dobrze znane miechowianom, bo przypominające dramatyczne dzieje historii bitwy miechowskiej.

Była to interesująca lekcja historii, która sprzyja lepszemu zrozumieniu wybranych zagadnień, skłaniająca uczniów do głębszej interpretacji zarówno historii Polski jaki i twórczości Artura Grottgera. 

Edyta Włodarska - LO

Am sechsten März um 18.30 Uhr hat im Galerie von Jaksa die Vernissage unter dem Titel ,,Maschinen`` von Stanisław Cholewa stattgefunden. Am Anfang hat die Direktorin Krystyna Olchawa die Gäste begrüßt. In der Ausstellung haben viele junge Menschen teilgenommen. Die Vernissage hat Musik von Konrad Gęca begleitet, die perfekt mit den Einklang mit den Bilder von Stanislaw Cholewa stand. Der Autor der Bilder opowiadał, hat erzählt , dass er von der Musik positiv überrascht gewesen ist. Später hat Direktorin den Künstler näher vorgestellt. Stanisław Cholewa stammt aus einer Familie, die früh die Bedeutung der Ausbildung begriffen hatte. Selbst der Künstler ist Dozent an der Pädagogischen Universität in Krakau. Herr Cholewa hat erzählt, was hat ihn inspiriert. Seine Bilder haben Landmaschinen dargestellt, weil er auf dem Land aufgewachsen ist. Die Bilder wurden im dadaistischen Stil geschaffen. Am Ende haben die Gäste Saft oder Wein und die Süßigkeiten verspeist. Jeder hat mit dem Künstler ein Foto machen wollen. Die Ausstellung hat sehr positive Emotionen ausgelöst. Der Still des Künstlers und die Farben haben mir persönlich gefallen. Die Musik hat ideal die Ausstellung ergänzt, aber ich denke, dass der Künstler den Inhalt und die Symbolik der Bilder mehr vorstellen sollte, weil die Gegenwartskunst für die Jugend schwierig ist.

Tłumaczenie:
Szóstego marca [2015] o godz. 18.30 w Galerii „U Jaksy” odbył się wernisaż pod tytułem „Maszyny” Stanisława Cholewy. Na początku dyrektor Krystyna Olchawa powitała gości. W wernisażu uczestniczyło wielu młodych ludzi. Muzyka Konrada Gęcy towarzysząca wernisażowi, perfekcyjnie współgrała z prezentowanymi obrazami. Autor obrazów powiedział, że jest mile zaskoczony muzyką. Później dyrektor Krystyna Olchawa przedstawiła artystę nieco bliżej. Dowiedzieliśmy się, że Stanisław Cholewa pochodzi z rodziny, która wcześnie zrozumiała znaczenie wykształcenia. On sam jest wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Artysta opowiadał o swoich inspiracjach. Jego obrazy przedstawiają maszyny rolnicze, ponieważ jako dziecko wśród nich spędzał dużo czasu. Obrazy zostały stworzone w stylu dadaistycznym. Na zakończenie goście częstowali się sokami, winem i słodyczami. Każdy chciał sobie zrobić zdjęcie z artystą . Wystawa wyzwoliła pozytywne emocje. Styl artysty i kolorystyka grafik mnie osobiście podobały się. Muzyka uzupełniała nastrój wystawy, ale myślę, że artysta powinien przedstawić treść i symbolikę swoich obrazów nieco szerzej, ponieważ sztuka współczesna jest trudna dla młodzieży.

Edyta Włodarska

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •