BWA ''U JAKSY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: PAWEŁ OLCHAWA, KAZIMIERZ OLCHAWA

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" mieści się w zabytkowych piwnicach zespołu obiektów poklasztornych, należących obecnie do Sądu Rejonowego w Miechowie. Zabytkowy charakter piwnic, które niewątpliwie są najstarszym obiektem architektonicznym dawnego zespołu klasztornego Bożogrobców, jest wystarczającym powodem do ich odwiedzenia. Pomieszczenia te oparły się niszczycielskim żywiołom,  jakie w postaci licznych pożarów strawiły dawny Miechów.  

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” jest samorządową instytucją kultury, dla której organem założycielskim jest Gmina i Miasto Miechów. Finansowe zabezpieczenie pozyskiwane jest z funduszy Województwa Małopolskiego, które co roku Gmina pozyskuje w formie dotacji celowej. Koszty administracyjne, a więc utrzymanie wszystkich obiektów pokrywane są ze środków Gminy i Miasta Miechów. Zaś ze środków Powiatu Miechow-skiego dofinansowywane są Międzynarodowe Plenery Malarskie,  które zapoczątkowano w 2000 roku.


 


WAŻNIEJSZE DOKONANIA BWA "U JAKSY"

NA PRZESTRZENI 35 LAT

 

1985    – POZYSKANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA REMONT KAPITALNY zabytkowych piwnic w zabudowaniach poklasztornych Sądu Rejonowego w Miechowie

1986    – utworzenie Filii Biura Wystaw Artystycznych – profesjonalnej instytucji kultury, która klasyfikuje Miechów w szeregu miast o wyższym standardzie kulturowym

1986    – zakup pierwszego obrazu Marsz żałobny Chopina Stefana Żechowskiego do zbiorów miechowskich ze środków zewnętrznych

1990    – pozyskanie funduszy zewnętrznych na remont kapitalny kolejnej piwnicy w zabudowaniach poklasztornych Sądu Rejonowego w Miechowie z przeznaczeniem na Stałą Galerię Twórczości Stefana Żechowskiego

1990    – pozyskanie funduszy zewnętrznych na zakup 15 dzieł Stefana Żechowskiego do zbiorów miechowskich

1991    – otwarcie Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego (w wyremontowanej zabytkowej piwnicy)

1986 – 2008    – prowadzenie przez 22 lata Oddziału Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” za fundusze zewnętrzne w całości

1996 – 1999 – pozyskanie darczyńcy – Marianny Żechowskiej, która przekazała do kolekcji miechowskiej 19 prac Stefana Żechowskiego

2000 – 2015   – POZYSKIWANIE FUNDUSZY z Powiatu Miechowskiego w wysokości 20 tys. rocznie i powołanie miechowskich plenerów pod nazwą Międzynarodowe Plenery Malarskie „Barwy Małopolski”

2008    – przekształcenie i usamodzielnienie BWA „U Jaksy”  jako samorządowej instytucji kultury

2008 – 2017    – coroczne pozyskiwanie funduszy w formie dotacji ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości około 60-70 %

2009    – utworzenie Pracowni odtworzonej Stefana Żechowskiego

2009 – 2016    – pozyskanie darczyńcy (kontynuacja) – Marianny Żechowskiej, która przekazała do kolekcji miechowskiej 48 prac Stefana Żechowskiego

2011    – utworzenie Domu Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego

2011    – pozyskanie funduszy zewnętrznych w wys. 100 tysięcy zł. z Programu Infrastruktura kultury na zadanie: Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego. Remont i adaptacja

2011    – pozyskanie sponsora, który całkowicie wyposażył Dom Pracy Twórczej w oświetlenie na kwotę ok. 20 tys. zł

2011    – nawiązanie współpracy z Wydziałem Rzeźby ASP w Krakowie, który przekazał nieodpłatnie 10 odlewów gipsowych rzeźb klasycznych do dekoracji wnętrz Domu Pracy Twórczej, na kwotę około 15 tys. zł

2013 – pozyskanie darczyńcy, który podarował miastu projekt wraz z modelem w glinie w skali 1:1 rzeźbę przedstawiającą Macieja Miechowitę, wraz z projektem postumentu i otoczenia pomnika. Kwota oszacowana przez autora Wincentego Kućmę wynosi około 100 tys. zł

2013    – pozyskanie funduszy zewnętrznych w wys. 50 tysięcy zł z Programu Infrastruktura kultury na zadanie: Wyposażenie Domu Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego

2011 – 2016    – kontynuacja współpracy z Wydziałem Rzeźby ASP w Krakowie, który przekazał nieodpłatnie 3 rzeźby współczesne do dekoracji otoczenia Dworku „Zacisze”  oraz Domu Pracy Twórczej, na kwotę około 30 tys. zł

1986 – 2016    –  utworzenie kolekcji dzieł sztuki, która obejmuje 444 dzieł sztuki współczesnej (obrazy, grafiki, tkaniny, rzeźby), w tym 83 prace Stefana Żechowskiego  oraz 361 dzieł innych współczesnych artystów

Wydano we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, które pozyskiwało dofinansowanie z programu "MECENAT MAŁOPOLSKI" – pięć albumów w twardej oprawie:

2009 – STEFAN ŻECHOWSKI. A jednak nie zmarnowałem swojego życia

2013 – „BARWY MAŁOPOLSKI” dla Jana Pawła II

2013 – MACIEJ MIECHOWITA (1457 – 1523)

2015 – STEFAN ŻECHOWSKI. Odkrywanie duszy. (Dzienniki z lat 1962 – 1966)

2016 – MIECHÓW MIASTO SZTUKI              

Wydano około 50 tytułów katalogów w nakładzie (co najmniej) 300 sztuk każdy, co daje łącznie ponad 15 000 sztuk, które promują Miechów w Polsce, w Europie i na innych kontynentach. Artyści są doskonałymi propagatorami promującymi miasto, w którym wystawiają swoje pracy bo każdy artysta jest w swojej miejscowości aktywnie działającym ogniwem w sektorze kultury, popularyzującym swoją artystyczną działalność wystawienniczą. Zatem można wnioskować, że każdy katalog oglądany był dziesiątki razy.  

2017 – pozyskanie sponsora XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Małopolski”

2021 – pozyskanie funduszy na remont strychu w Domu Pracy Twórczej ze środków pn. Utworzenie magazynu na potrzeby działalności wystawienniczej i edukacyjnej BWA "U Jaksy", ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

DWOREK „Zacisze”

2011    – podpisanie UMOWY UŻYCZENIA na prowadzenie Dworku „Zacisze”

2011 – 2016    – pozyskanie sponsorów, którzy całkowicie wyposażyli Dworek „Zacisze” w sprzęt z przełomu z XIX i XX wieku

2011 – 2014    – pozyskiwanie stażystów do pracy w Dworku „Zacisze” z programu WUP „Konserwator”  

2013    – nawiązanie współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej celem opracowania rewitalizacji ogrodu przy Dworku „Zacisze”

2015    – pozyskiwanie stażysty do pracy w Dworku „Zacisze” z programu z PUP

2011 – 2016    – regularne udostępnianie Dworku w sezonie turystycznym

2011 – 2016    – regularne pielęgnowanie ogrodu przy Dworku

2016 – opracowanie dwóch wniosków do Programów MKiDN (Ochrona zabytków oraz Infrastruktura kultury) na prace związane z Dworkiem „Zacisze”

2016  – pozyskanie darczyńców, którzy opracowali nieodpłatnie rozbudowę infrastruktury Dworku „Zacisze” w nawiązaniu do historycznych obiektów architektury dworskiej

2016 - pozyskanie funduszy na utworzenie etatowego stanowiska kustosza Dworku


Galeria zdjęć: XXII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - BARWY MAŁOPOLSKI. MIECHÓW 2021

25-lecie BWA

25 lat temu, 16 maja 1986 roku, w poklasztornych piwnicach w Miechowie zainaugurowała działalność Galeria BWA „U Jaksy”. Nadszedł zatem czas na uczczenie 25. rocznicy istnienia. Instytucja ta, przyciągająca do naszego miasta wielu znakomitych i znanych artystów, obchody jubileuszowe rozpoczęła uroczystą sesją w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. By uczcić ćwierćwiecze Galerii do naszego miasta zjechali znamienici goście. Wśród nich znaleźli się m.in.: Rektor ASP Adam Wsiołkowski, ambasador tytularny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli - Jerzy Dróżdż, poseł RP Jarosław Gowin, wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik, prof. Wincenty Kućma, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Jarosław Kuś. Obecni byli również przedstawiciele miechowskich władz. Gospodarzem uroczystości w UGiM był burmistrz Dariusz Marczewski. Towarzyszył mu jego zastępca Andrzej Banaśkiewicz. Radę Miejską reprezentował wiceprzewodniczący Mateusz Sobecki. Ze strony powiatu przybyli: starosta Marian Gamrat, jego zastępca Bogusław Miś i przewodniczący Rady Powiatu Marian Brodowicz.
Na uroczystości przybyły również środowiska artystyczne. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Adam Wsiołkowski uświetnił jubileusz wystawą swoich prac zaprezentowaną u "Jaksy". Prof. Wincenty Kućma znany i ceniony artysta rzeźbiarz – na okoliczność jubileuszu zadeklarował trwały wkład swej twórczości w postaci wykonania projektu i modelu rzeżby Macieja Miechowity w formie pomnika, który będzie można zrealizować w Miechowie. Z dalekiego Saint Tropes przybył (po wielu 30. latach nieobecności) syn Ziemi Miechowskiej, malarz Stanisław Sacha Stawiarski. Przybyli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych galerii: z Nowego Targu – Anna Dziubas, z Nowego Sącza - Janusz Wójcik, z Olkusza – Stanisław Stach. Nie sposób wymienić wszystkich gości, ponieważ sala magistratu wypełniona była do ostatniego miejsca.

25-lecie BWA

Burmistrz Dariusz Marczewski, Wojewoda Stanisław Kracik i poseł RP Jarosława Gowin

25-lecie BWA

Oficjalne uroczystości 25-lecia BWA "U Jaksy" w sali konferencyjnej GiM Miechów

20-lecie Galerii „U Jaksy”

Plakieta, wydana na okoliczność 20 lecia galerii MBWA
„U Jaksy” w Miechowie, jako dzieło sztuki medalierskiej
zaprojektowana przez wybitnego artystę Wincentego Kućmę,
upamiętnia również inne ważne rocznice:
1966 – 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie
1996 – 20. rocznicę nadanie miechowskiej świątyni tytułu
i godności Bazyliki Grobu Bożego przez Jana Pawła II
2006 – 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II


Plakieteę zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu przez
Radę Powiatu Miechowskiego - kadencja 2002 - 2006

20-lecie Galerii „U Jaksy”

Na zdjęciu obok: Starosta Mieczysław Bertek wręcza prof. Wincentemu Kućmie plakietę odlaną w brązie, wydaną na okoliczność jubileuszu.

20-lecie Galerii „U Jaksy”

20 lat to prawie jedno pokolenie, ale pokolenie kreatywne, które prezentuje pokaźny dorobek ponad 300 imprez: wystaw, spotkań autorskich, koncertów. Są entuzjaści i wielbiciele sztuki, którzy skutecznie budują prestiż i znaczenie tego miejsca.

15-lecie Galerii "U Jaksy"

Plakieta "Z kart starego i osobliwego Miechowa", prostokątna (27,2x22cm), odlew w brązie, wydana staraniem Starostwa Miechowskiego w 2001 z okazji 15 lecia Galerii Sztuki "U Jaksy", autorstwa prof. krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Wincentego Kućmy. Ikonografia plakiety zawiera najważniejsze symbole, postacie, obiekty i fakty związane z historią dawnego Miechowa. Dzieło wykonała w nakładzie 100 egzemplarzy pracownia odlewów artystycznych Piotra Piszczkiewicza w Krakowie.

Dzieło jest płaskorzeźbą skomponowaną na kształt tryptyku, mającego w tle schematyczne przedstawienie wieży miechowskiej świątyni pw. Grobu Pańskiego i św. Jakuba Mł.
Płaskorzeźba w środkowej części ma motyw znanego relikwiarza zbliżonego wyglądem do kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie, darowanego w 1584 Andrzejowi Batoremu (1562-1599), generałowi Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego (Bożogrobców) przez Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu; u dołu - wizerunek - wg XVII wiecznego wyobrażenia - Jaksy (1120-1176), uczestnika krucjaty do Ziemi Świętej i fundatora klasztorów: Bożogrobców w Miechowie oraz Norbertanek w Krakowie. Lewa część płaskorzeźby ma od góry herb Miechowa, ustanowiony w 1961, z przedstawieniem znaku rodowego Jaksy, u dołu - sylweta miechowskiej świątyni, od 1996 Bazyliki Mniejszej, której obecny kształt pochodzi z przełomu w. XIViXV. Prawa część płaskorzeźby ma od góry wizerunek - wykonany wg obrazu Zdzisława Pabisiaka z 1960 - Macieja z Miechowa (1457-1523); u dołu - scena Ukrzyżowania, umieszczona na romańskim murze pierwotnego kościoła pod chórem. Całość kompozycji tej części uzupełnia w prawym górnym rogu herb powiatu miechowskiego, ustanowiony w 1999, z przedstawieniem orła z dwuramiennym krzyżem na piersi, dzierżącego w szponach szable z okresu Insurekcji 1794.

15-lecie Galerii "U Jaksy"

Jubileusz rozpoczął się spotkaniem w Starostwie gdzie przybyłych gości powitał gospodarz Starosta Zygmunt Szopa.
Oprócz artystów przybyli: Marek Kmieć z Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Zbigniew Kazimierz Witek - prezes Towarzystwa Przyjacół Sztuk Pięknych w Krakowie, dyrektorzy BWA Krzysztof Kuliś z Nowego Sącza oraz Dyrektor BWA w Kielcach Marian Rumin, który przed 15 laty powołał do życia tę placówkę. Przybył również wielokrotny bywalec Galerii bard "Piwnicy Pod Baranami" Leszek Długosz.

15-lecie funkcjonowania miechowskiej Galerii Sztuki stało się okazją do zaprezentowania twórczości 15 wybitnych polskich artystów: Stanisław Batruch, Zdzisław Beksiński, Krzysztof Jackowski, Krzysztof Kuliś, Lilla Kulka, Wincenty Kućma, Stanisław Mazuś, Edward Piwowarski, Irena Popiołek, Stanisław Rodziński, Janusz Stanny, Halina Stawowy-Dombrowska, Jan Szancenbach, Arkadiusz Waloch, Stefan Żechowski

15-lecie Galerii "U Jaksy"

Spotkaniu w galerii towarzyszył krótki recital Leszka Długosza. Poeta i pieśniarz zaprezentował też recytację wiersza napisanego specjanie na tą okazję.

"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Lecz czymże jest w istocie owa krytyka, przed którą - odwracając słowa księcia Warmińskiego - drżeć winny wszystkie pozorne wartości? Otóż słowo krytyka pochodzi od starogreckiego kritikos -- umiejący rozróżniać, oceniać i sądzić, oraz krisis - wybór, rozstrzygnięcie. W rzędzie pierwszym zaś oznacza czynność odsiewania cennego ziarna od plew, którymi współczesna sztuka tak hojnie nas obsypuje. Najtrudniejszą zaś formą uprawiania krytyki jest wystawiennictwo, lecz i najwdzięczniejszą zarazem, bo piękna wystawa ma wielką moc przekonywania. Miarą trudności wystawienniczej krytyki jest zaś znikoma liczba renomowanych galerii w naszym kraju. Tych, o których się mówi i do których się chętnie chodzi, wiedząc, że - po prostu - warto to czynić, bo pokazywana w nich sztuka nie boi się ostrej nawet oceny. Te właśnie i tylko te galerie można nazwać opiniotwórczymi, bo tylko one kształtują nasze gusta i one tylko są zdolne wprowadzić w Grand Monde Sztuki, nieznane jeszcze nazwiska. I - na odwrót - swoją renomę zawdzięczają znanym twórcom, którzy godzą się w nich wystawiać i niejako firmować ich poczynania swoją sławą.
Do grona tych właśnie galerii aspiruje miechowska galeria sztuki "U Jaksy", która zaprosiła do wspólnej wystawy kilkunastu wybitnych artystów, którzy w ciągu minionych lat eksponowali już swe dzieła w jej murach."
Jerzy Madeyski

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •