Wydarzenia

Na zdjęciu: Jan Kulczycki z Warszawy w Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego

 

1985 - na łamach LITERATURY, ukazuje się pierwszy pośmiertny bardzo interesujący artykuł Jansza Jaremowicza Stefan Żechowski: „...Obaj przy tym dzielą los, jaki przypadł wielu plastykom kojarzonym z romantyzmem, z którym Blake'a łączymy w sposób oczywisty, z którym Żechowskiego spokrewnia tak wiele. Los ten ma dwa oblicza. Niejeden raz się zdarzało, że z inspiracji tej powstawały dzieła, które łamały reguły konstrukcji. Prześwitywało spoza nich coś ze sztuki nadłamanej, skażonej. Zdarza się to u Blake'a, zdarza i tutaj. Inne oblicze tego losu to cena płacona życiem. U Żechowskiego był to jakiś sprzeciw szczególnie szeroko przeżywany, podjęty w obronie wizji. Sprzeciw ten niemalże kosztował go nicość społeczną..." Artykuł ilustrowany jest reprodukcjami dzieł Stefana Żechowskiego: „Sen", „Sen nocy leniej", „Erotyk"."

1986- w drugim roku po śmierci Stefana Żechowskiego nadchodzi list Ks. Michała Jogosza - Kierownika Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu JANA Pawła II: „Pragnę Pana z prawdziwą satysfakcją powiadomić. że z woli Ojca Św. Jana Pawła II cenny Pański dar Tryptyk Bł. Brata Alberta znajduje się w zbiorach naszego Rzymskiego Ośrodka. Pańskie dzieła zostały wpisane w Księgę Inwentarzową Ośrodka oraz wystawione w godnym miejscu naszego Domu. Dla pełnej dokumentacji pragnę Pana prosi o wszystkie możliwe szczegóły powstania dzieła, jego historii, wykazu innych swych prac wraz z życiorysem" .

1986 - Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Filia w Miechowie, organizuje pierwszą pośmiertną wystawę Twórczość Stefana Żechowskiego.

1986 - Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Filia w Miechowie dokonuje zakupu pierwszej pracy do zbiorów własnych pt „Marsz żałobny Chopina".

1986 - Beskidzka Oficyna Wydawnicza wydaje Sny Stefana Żechowskiego. Album rysunków do Motorów Emila Zegadłowicza, pod redakcją Marka Bujora.

1986 - Stefan Szlachtycz realizuje film - widowisko poetyckie do utworu Bolesława Leśmiana pt. Łąka z ilustratorskim wykorzystaniem 10 erotyków Żechowskiego.

1988 - Górnośląskie Muzeum w Bytomiu organizuje indywidualną wystawę Stefana Żechowskiego Sny o potędze. Stefan Żechowski - w poszukiwaniu własnej tożsamości artystycznej . 

1988 - Wykorzystując fragmenty filmu „Pustelnik” Ryszarda Wójcika, Grzegorz Dubowski zrealizował film dokumentalny „W kręgu Szukalskiego” za który otrzymał główną nagrodę na przeglądzie Filmów o Sztuce w Zakopanem.

1988 - Tygodnik TIM publikuje artykuł Hanny Galskiej: Nimfy i Demony czyli erotyczne sny mężczyzn.

1988-1990 - Muzeum w Bielsku-Białej dokonuje zakupu od Marianny Żechowskiej 18 ilustracji z cyklu Ilustracje do „Zmór" E. Zegadłowicza.

1990 - Muzeum Miejskie w Zabrzu pozyskuje do zbiorów „Portret Lenina" w formie daru od bezimiennego darczyńcy

1990 - Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazuje jedną pracę Stefana Żechowskiego do Galerii Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich     w Kozłówce

1991 - Muzeum w Bielsku-Białej dokonuje zakupu 6 ilustracji od Adama Zegadłowicza z cyklu Ilustracje do „Motorów" E. Zegadłowicza

1991 - Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Filia w Miechowie dokonuje zakupu 15 prac z przeznaczeniem do Stałej Galerii Twórczości Stefana Żechowskiego przy Galerii „U Jaksy" w Miechowie

1992 - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje wystawę monograficzną: Stefan Żechowski 1912-1984. Wystawa została wyróżniona przez Ministra kultury i Sztuki tytułem Wystawa roku.

1993 - Muzeum Miejskie w Zabrzu pozyskuje do zbiorów w formie daru od dyrekcji zabrzańskich szkół podstawowych: „Portret Włodzimierza Majakowskiego", „Portret Janka Krasickiego", „Portret Juliana Marchlewskiego", „Portret Aleksandra Zawadzkiego".

1994 - Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje na wystawie – Janowi Matejce w 100 lecie śmierci – 4 prace Stefana Żechowskiego: „Matejko u Grottgera", „Matejko i jego świat", „Polonia", a w katalogu towarzyszącym wystawie zamieszczono 2 reprodukcje obrazów z tryptyku: „Matejko i jego świat".

1994 - Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Filia w Miechowie organizuje w Galerii „U Jaksy" wystawę Literackie inspiracje Stefana Żechowskiego

1994 - Muzeum Karykatury w Warszawie organizuje wystawę Gorzki uśmiech Stefana Żechowskiego

1995 - W wydawnictwie Alfa-Wero, Polska karykatura portretowa, Antologia od początków do współczesności, w opracowaniu Ferdynanda Ruszczyca i Janusza Urbańskiego, zamieszczono karykatury autorstwa Żechowskiego: „Emil Zegadłowicz", „Andrzej Piwowarczyk" i „Stanisław Wyspiański"

1995 - Muzeum Poczty Polskiej i Telegrafu we Wrocławiu organizuje wystawę : Stefan Żechowski – 1912-1984, na której po raz pierwszy pokazano wszystkie projekty znaczków Stna Żechowskiego, wykonane na zamówienie Ministerstwa Poczty i Telegrafu w latach 1946-1949

1996 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Narodowego w Kielcach pięćdziesiąt prac Stefana Żechowskiego (nr inw.: MNKi/W/1148, MNKi/W/1150, MNKi/W/1152, - MNKi/W/1155, MNKi/W/1173, - MNKi/W/1175, MNKi/GR/3192 - MNKi/GR/3129 i MNKi/GR/3332 - MNKi/GR/3334)

1995 - Muzeum Narodowe w Kielcach dokonuje zakupu od Marianny Żechowskiej 5 prac: „Chłopska nędza", „Transformacja", „Potwór", „ Artysta i muzy", „Mickiewicz"

1996 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Karykatury w Warszawie dziesięć prac Stefana Żechowskiego

1996 - Muzeum Miejskie w Zabrzu organizuje wystawę: Stefan Żechowski 1912 – 1984

1996 - Muzeum Miejskie w Zabrzu dokonuje zakupu 3 prac: „Poskromienie fantazji", „Kuszenie", „Sen"

1996-1998 - Oficyna Wydawnicza Jerzego Daniela „SCRPTUM" na zlecenie Wojewody Kieleckiego - Zygmunta Szopy - opracowuje pełną dokumentację fotograficzną twórczości Stefana Żechowskiego

1997 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Miejskiego w Zabrzu 12 prac (nr inw. od M.Z/Sz/797 – m.Z.Sz/808)

1997- Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu organizuje wystawę Twórczość Stefana Żechowskiego ze zbiorów Galerii „U Jaksy" i kolekcji Marianny Żechowskiej

1998 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Karykatury w Warszawie 10 prac Stefana Żechowskiego

1998 - Muzeum Niepodległości w Warszawie przekazało 13 prac Stefana Żechowskiego pochodzących ze zbiorów dawnego Muzeum Lenina w Warszawie do Galerii Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zmoyskich w Kozłówce

1999 - Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym ponownie otwiera (po remoncie budynku) ekspozycję Twórczość Stefana Żechowskiego

1999  - w miesięczniku "NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE" Nr 10/99 (październik 1999), ukazuje się obszerny artykuł prasowy Krystyny Kaczko: 15 lat temu zmarł Stefan Żechowski. PRZYBŁĘDA Z MLECZNEJ DROGI

2000 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Narodowego w Krakowie 40 prac S. Żechowskiego, (nr inw. od MNK III-r.a.15.731-III-r.a.15.769) oraz 1 w dniu 22 marca 2002 r. (nr inw. MNK III-r.a.16.105).

2000 - na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie „Misterium Mortis" – Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku, prezentowane są dwie prace Żechowskiego: „Pochód śmierci" i „Polonia", które są również publikowane w wydawnictwie albumowym do wystawy

2000 - Muzeum Narodowe w Kielcach organizuje wystawę Stefan Żechowski – dzieląc ja na dwa działy: W obszarze fascynacji, Sztuka erotyczna Żechowskiego

2001 - Wydawnictwo HEKSIS publikuje esej Olgi Wójcik o twórczości Żechowskiego. Między teraz a potem (str 71-77) ilustrowany reprodukcjami obrazów Żechowskiego

2001 - Galeria Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach organizuje wystawę: Twórczość Stefana Żechowskiego, ze zbiorów Galerii „U Jaksy" oraz ze zbiorów Marianny Żechowskiej i rodziny

2001 - ukazuje się dwutomowe wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Emil Zegadłowicz - Stefan Żechowski - Marian Ruzamski. Korespondencja 1936-1944, pod redakcją Mirosława Wójcika

2002 - 2004  -  Stefan Szlachtycz realizuje film o życiu i twórczości Stefana Żechowskiego: ŻECH. Naga prawda

2002 - Stowarzyszenie Dziennikarzy - Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje sesję „Śmierć i zmartwychwstanie cenzury, czyli naga prawda", której towarzyszy wydawnictwo katalogowe z ilustracjami Żechowskiego do Motorów Zegadłowicza.

2002 - Muzeum Historycznym Miasta Krakowa organizuje największą, retrospektywną wystawę twórczości Stefana Żechowskiego"Śniłem swoją sztukę", na której zgromadzono 306 eksponatów

2003 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Narodowego w Krakowie kolejnych 8 prac Stefana i 1 obraz Mariana Ruzamskiego: „Portret Stefana Żechowskiego" (numery MNK III- r.a.16599 - III-r.a.16607)

2004 - Marianna Żechowska przekazuje projekt znaczka oraz 2 szkice w darze dla Muzeum Poczty i Telegrafu we Wrocławiu

2005 - Marianna Żechowska przekazuje do Muzeum Powstania Warszawskiego obraz „Zaduszki w Warszawie"

2006 - ukazuje się książka Erotyzm w sztuce polskiej, w której jeden rozdział poświęcony jest Stefanowi Żechowskiemu

2007  - Galeria „Na Piętrze" Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi organizuje Wystawę Twórczość Stefana Żechowskiego ze zbiorów Galerii „U Jaksy" i kolekcji Marianny Żechowskiej

2009 - w 25-tą rocznicę śmierci Artysty utworzono Pracownię Odtworzoną Stefana Żechowskiego przy Galerii jego twórczości prowadzonej przez BWA „U Jaksy" w Miechowie od 1991r. Pracownia i Galeria S. Żechowskiego otrzymały – decyzją burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka – nową siedzibę zlokalizowaną w Miechowie, w Rynku pod nr 17, w budynku dawnego magistratu.

2010 - w Galerii im. Ks. A.J. Sułkowskiego w Muzeum w Bielsku Białej zorganizowano wystawę „Symbioza artystycznych fascynacji „motory” i „zmory” Emila Zagadłowicza w ilustracjach Stefana Żechowskiego”

2010 - w angielskim wydawnictwie literatury fantastycznej Piołun edytowanym przez Marka Valentine ukazał się kilkunastostronicowy artykuł pt. Stephan Żechowski: Pilgrim of Inf inite, autorstwa Brian Banks & Marta Mazur

2010 - w tomiku POEZJE 49 MIMIKRA Łukasza Jarosza (Wydawnictwo BIURO LITERACKIE WROCŁAW) zamieszczono dwie ilustracje Stefana Żechowskiego: "Chora ziemia" i "Sieroty w kanale"

2011 - BWA „U Jaksy" otrzymało dofinansowanie z Programu Infrastruktura kultury, ze środków Ministra MKiDN na adaptację budynku , w którym mieści się Pracownia i Galeria Żechowskiego, z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego

2012 - w setną rocznicę urodzin Stefana Żechowskiego BWA „U Jaksy" ogłosiło I Ogólnopolski Konkurs na Rysunek im. Stefana Żechowskiego, pt. „Portrety zaprzyjaźnione"

2012 - w magazynie o sztuce "Artysta i sztuka" Marcin Kołpanowicz napisał obszerny artykuł pt.: "Przybłęda z mlecznej drogi", w którym autor określa Żechowskiego mianem "jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. I jednego z najbardziej niedocenionych"

2014 - Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowało wielką retrospektywę Stefana Żechowskiego (1912-1984), oryginalnego malarza, pastelisty, rysownika i ilustratora, urodzonego w Książu Wielkim

2016 - Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wernisaż wystawy „W kręgu Rogatego Serca – Mistrz i jego uczniowie”

Na zdjęciu poniżej: Dyrektor Muzeum Tadeusz Zych oraz reżyser filmu STEFAN ŻECHOWSKI. ŚNIŁEM WŁASNĄ SZTUKĘ - Ireneusz Cencora na tle fragmentu wystawy „W kręgu Rogatego Serca – Mistrz i jego uczniowie”

2016-2017 - Realizacja filmu Stefan Żechowski. Śniłem własną sztukę w reżyserii Ireneusza Cencory  Premiera filmu zrealizowanego dla Telewizji Zabrze, a sponsorowanego przez  Urząd Miejski w Zabrzu odbyła się 17.04 2018 w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6   Premiera filmu zrealizowanego dla Telewizji Zabrze, a sponsorowanego przez  Urząd Miejski w Zabrzu odbyła się 17.04 2018 w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6 

2018 - 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •