PEACEPAINTING

Grupa miechowska: Wiktor Midro, Jakub Krzykała, Katarzyna Barańska, Katarzyna Pieniężna, Dominika Karkus,
Amelia Pszczółkowska, Wiktoria Winczewska, Kinga BujaKPodstawowe informacje o projekcie:

                  „PEACEPAINTING W POLSCE I W NORWEGII”

OPIEKUNOWIE GRUPY MIECHOWSKIEJ:
dokumentacja fotograficzna: Paweł Olchawa

dokumentacja merytoryczna: Michał Pilawski

 

31 MARCA 2014 r.

Pełna nazwa projektu:
Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej
poprzez cykl warsztatów artystycznych –
"Peacepainting w Polsce i w Norwegii”

Czas realizacji : luty 2014 – kwiecień 2016

Projekt dofinansowany kwotą 476 847 zł  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” jako jeden z 12 zakwalifikowanych w całej Polsce tzw. projektów „małych” i jako jedyny projekt, którego realizatorem jest biblioteka publiczna

                              Wnioskodawcą i beneficjentem jest:

                              Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Partnerzy – norweska organizacja PEACEPAINTING , a ze strony polskiej
 – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz instytucje w Małopolsce:
- BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ U JAKSY” W MIECHOWIE
- CENTRUM WIARA I KULTURA W HEBDOWIE
- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSZYCACH
- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYM DUNAJCU
- MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM BRZESKU
- MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
- POWIATOWA I MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM SĄCZU

Cel projektu: nawiązanie stałej  polsko – norweskiej współpracy pomiędzy instytucjami poprzez wspólną  realizację innowacyjnego, dwuletniego programu regularnych spotkań artystycznych odbywających się w Polsce i w Norwegii. W ramach projektu zaplanowane są wystawy artystów – plastyków z ASP w Krakowie oraz artystów z Norwegii , szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli i animatorów oraz cykl warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży.

Realizacja  w/w celu sprawi, że  projekt będzie miał wymiar edukacyjny – chcemy w środowisku małych miasteczek Małopolski otworzyć drogę do sztuki wysokiej, uwrażliwiać młode pokolenie na malarstwo, pokazać sposoby wyrażania emocji poprzez proces tworzenia.

Galeria zdjęć: MALOWANIE DLA POKOJU - PROSZOWICE 31 marca 2014. foto. Paweł Olchawa

Galeria zdjęć: Warsztaty na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - 17 maja 2014. foto Paweł Olchawa

Galeria zdjęć: 2014.06.10 - WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Galeria zdjęć: Malowanie dla pokoju - Miechów. foto Paweł Olchawa

Galeria zdjęć: PEACEPAINTING W MYŚLENICACH. . foto. Paweł Olchawa

Galeria zdjęć: PEACEPAINTING W BIAŁYM DUNAJCU. foto. Krystyna Olchawa

Galeria zdjęć: Wizyta norweskiej grupy w Miechowie w ramach projektu „PEACEPAINTING W POLSCE I W NORWEGII”. foto. Kazimierz Olchawa

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •