KONCERT CHÓRU OKTOICH

Miechowska bazylika stała się miejscem wyjątkowego, ekumenicznego spotkania. Do naszego kościoła został zaproszony chór męski „Oktoich”, działający przy wrocławskiej cerkwi świętych Cyryla i Metodego.  Była to okazja do bliższego poznania tradycji prawosławnej, o której opowiadał ksiądz protodiakon Grzegorz Cebulski. Miechowska publiczność licznie przybyła na koncert mogła usłyszeć hymny, teksty liturgiczne i pieśni w tradycji słowiańskiej i bizantyjskiej, w tym kompozycje K. Szymanowskiego, P. Czajkowskiego.  Na specjalne życzenie zespół wykonał także „pieśń o żołnierskich butach” Bułata Okudżawy oraz fragment muzyki z filmu „Lecą żurawie”, utwory z repertuaru wykonywanego w ramach posługi pełnionej w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.

Nazwa chóru Oktoich pochodzi od nazwy księgi liturgicznej – kancjonału, gromadzącej teksty ułożone według ośmiu kolejno następujących po sobie tonacji. Księga zawiera materiał liturgiczny w postaci kanonów, kantyków, stichir, itp. przeznaczonych dla nabożeństw w ciągu tygodnia typu jutrznia, nieszpory, kompleta, nokturn, podzielony na osiem tonów powtarzających się co osiem tygodni. Oktoich ułożony został przez św. Jana Damasceńskiego (VIII w.), św. Józefa Hymnografa i Teofana (IX w.).

W ciągu 20 lat działalności, zespół dał ok. 800 koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru, Francji. Zespół jest też zwycięzcą wielu festiwali muzycznych oraz odznaczeń honorowych.

Organizator koncertu, miechowski BWA „U Jaksy” przeznaczyło w całości na cel budowy pomnika Macieja Miechowity, który już we wrześniu tego roku ma stanąć na placu obok wieży kościelnej. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć tę inicjatywę zachęcamy do nabywania cegiełek (w nominałach 20zł, 100zł i 200zł) wydanych przez Komitet Budowy Pomnika Macieja Miechowity, które można nabyć m.in. w Galerii „U Jaksy”.

 Anna Marczewska, 12 czerwca 2013

Galeria zdjęć: KONCERT ZESPOŁU OKTOICH. foto. Kazimierz Olchawa

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •