JAK ZA CZASÓW KRÓLA JANA

Koncert w wykonaniu dr Iwony Popławskiej-Zimowskiej – pianino oraz mgr Martyny Klupś-Radny – flet, zorganizowano z okazji DNI MIECHOWA.

Koncert zadedykowano Królowi Janowi III Sobieskiego, który wsławił sie bitwą pod Wiedniem. Powodzenie w bitwie odniósł dzięki usługom zwiadowczym jakie świadczył dla niego Jerzy Franciszek Sas Kulczycki. Z rodem Kulczyckich Miechów związany jest poprzez pierwszego znanego właściciela Dworku "Zacisze" Maurycego Tytusa Sas Kulczyckiego. Przed Dworkiem znajduje sie koło młyńskie, na którym, jak głosi legenda siedział Król Jan III Sobieski odpoczywając w drodze do Wiednia. Jest wielce prawdopodobne, że tak było bo źródła pisane informują, że jego marsz z Warszawy wiódł przez Częstochowę i Kraków, a kapelanem wojska walczącego pod Wiedniem był kuzyn, a zarazem wychowanek Króla – Maciej Radziejowski ówczesny Generał Zakonu Bożogrobców w Miechowie (późniejszy Prymas Polski). Byłoby dziwne gdyby ominęli Miechów, do którego o owych latach  udawały się liczne pielgrzymki, bo jak powszechnie wiadomo Król Jan III Sobieski był bardzo pobożny.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •