Film zrealizowany dla TV Kraków przez Annę Kaszewską zatytułowany Czas refleksji

12. lutego 2016

Film opowiada o artyście, który jest tytanem pracy. Profesor Wincenty Kućma wstaje bardzo wcześnie rano i do wieczora rzeźbi albo zajmuje się rysunkiem, grafiką lub fotografią. Dzień bez rzeźbienia, projektowania, komponowania i innych form twórczej aktywności – uważa za czas zmarnowany. Bo jak często o sobie mówi: nie można zakopywać swoich talentów – trzeba zostawić po sobie ślad, żeby nie było przykro umierać.

 Film Czas refleksji ukazuje sylwetkę prof. Wincentego Kućmy, artysty, który jest jednym z najwybitniejszych współcześnie żyjących polskich rzeźbiarzy. W maju 2015 roku prof. Wincenty Kućma obchodził jubileusz 80-lecia urodzin. Ten piękny jubileusz artysta świętował w wielu ważnych miejscach, które są ukazane w filmie.

 

Na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Wincenty Kućma otrzymał tytuł Honorowego Profesora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się we wtorek 19 maja 2015 roku. W czasie aktu nadania tytułu prof. Andrzej Ziębliński, Dziekan Wydziału Form Przemysłowych, odczytał wniosek, jaki Rada Wydziału skierowała do Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o przyznanie prof. Wincentemu Kućmie tytułu Honorowego Profesora. Następnie prof. Jan Pamuła wygłosił laudację. Tytuł Honorowego Profesora, za wybitne osiągnięcia w sztuce projektowania, prof. Wincentemu Kućmie wręczył Rektor ASP, prof. Stanisław Tabisz.

 

Również gala z koncertem utworów Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej na targach SACROEXPO 2015 w Kielcach wiązała się z niezwykłą uroczystością wręczania Medali Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum”. Wincenty Kućma odbierał ten piękny medal w dostojnym towarzystwie wraz z kompozytorem Krzysztofem Pendereckim oraz przedstawicielem niemieckiego wydawnictwa Herder. Zaszczytne wyróżnienie wręczył prof. Wincentemu Kućmie, w poniedziałek 22 czerwca na targach SACROEXPO, Biskup Diecezji Kieleckiej dr Jan Piotrowski oraz Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

 

W filmie zawarte są też sceny z uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miechowa, który prof. Wincenty Kućma otrzymał jako wyraz wdzięczności miechowskiego społeczeństwa za realizację pomnika Macieja Miechowity, w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2015 roku. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Wincentemu Kućmie wręczyli prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski.

 

  

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •