ALLAN RZEPKA. MALARSTWO

Już po raz osiemnasty do Miechowa przyjechali artyści z Polski i Europy, aby uczestniczyć w XVIII Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Barwy Małopolski”. Oficjalne rozpoczęcie pleneru zainaugurowano imprezą towarzyszącą, którą była wystawa malarstwa krakowskiego artysty prof. Allana Rzepki. W czasie wernisażu artystów powitał Wiceburmistrz Miechowa Andrzej Banaśkiewicz.

Historyk sztuki – prof. Paweł Pencakowski w katalogu towarzyszącym wystawie napisał m.in.: Jak wiadomo, Profesor Allan Rzepka objawia się w swych dziełach jako inscenizator i reżyser teatru sztuki. Jest scenografem przedziwnych światów, które wznosi i wiąże w zaskakujące całości, a także twórcą klimatów i nastrojów, jakimi je nasyca. Ukazuje się nam też osobiście w co drugim przynajmniej obrazie, a to jako Poszukiwacz lub Obserwator, a to jako Myśliciel względnie Malarz, pracujący lub zadumany, swobodny i spętany, uwięziony, ale i wolny. /…/ Potencjał twórczy Allana Rzepki wydaje się niespożyty, temperament artystyczny nieokiełznany, chęć pracy nieograniczona, a cel jasny. Niechże więc dalej kroczy tą drogą, niech otwiera swe archiwum, przyciąga oko, myśl i serce człowieka. Niech nadal konfrontuje teatr sztuki z przesłaniem epok minionych, ale i z życiem samym, które czai się w pracy, w domu, na ulicy, w galerii handlowej, kościele, gazecie, telewizorze.

Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa zgromadził w Galerii „U Jaksy” wielu przyjaciół artysty, którzy przybyli z Krakowa, artystów uczestniczących w XVIII Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Barwy Małopolski”, reprezentujących różne strony Polski (od Rzeszowa aż po Gdańsk) oraz zagranicznych z Gruzji, Litwy, Rosji i Słowacji, a także miechowian.

Utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Marty Mołodyńskiej stanowiły doskonale współbrzmiącą oprawę muzyczną do twórczości Allana Rzepki, wzbogacającą duchowe wartości tego wspaniałego wydarzenia.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •